Dodane przez ks. Daniel

15 of 13 items

Cykl krótkich artykułów o duchowości Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

Wraz z nowym rokiem szkolnym i formacyjnym na naszych stronach sanktuaryjnych: www.sanktuarium.cpps.pl rozpoczynamy nowy cykl artykułów o duchowości Krwi Chrystusa, w dziale „Kropla duchowości Krwi Chrystusa”. Jest to tłumaczenie krótkich opracowań naszego misjonarza z Prowincji Włoskiej, wybitnego teologa naszej duchowości, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z książeczki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy […]

Dziękczynienie za przelanie Przenajdroższej Krwi

by ks. Daniel

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sami nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien. Przepraszamy za to i pro­simy, przyj­mij tę modli­twę jako wyraz wdzięcz­no­ści i dobrej […]

Szkoła pokory

by ks. Daniel

1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do Królestwa Bożego. Człowiek wiary pyta się ciągle na nowo: jak wejść do Królestwa Bożego, jak pójść do nieba? Lub: jak brać udział w życiu Boga i świętych? Jak stać się szczęśliwym? Jak być sobą, być wolnym, dojrzałym…? Jak żyć jednością… ? – Na te zasadnicze […]

Hymn Uwielbienia św. Marii de Mattias

by ks. Daniel

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie + i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym * albowiem Pan Najwyższy + objawił nam miłosierdzie swoje. Nie oszczędził On bowiem Syna swego, + lecz Go wydał za wszystkich nas, * byśmy się zbawili i oczyścili + z grzechów naszych Krwią Jego. Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili + i wybawili od gniewu […]

Modlitwa do św. Kaspra o uzdrowienie

by ks. Daniel

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i abyś wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w […]