Prowincja Polska
Zgromadzenia Misjoanrzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
email: kuria at cpps.pl
ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
Prowincjał
Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
I Radny
Ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
ks. Mariusz Szykuła CPPS
II Radny
Ks. Mariusz Szykuła CPPS
ks. Damian Siwicki CPPS
III Radny
Ks. Damian
Siwicki CPPS
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
IV Radny
Ks. Łukasz Tarnowski CPPS

Prowincjał i rada prowincjalna Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa została wybrana dnia 8 kwietnia 2013 r.