Rozpoczęliśmy rekolekcje w Zakopanem, które mają nas przygotować i pomóc w wyborze nowej Rady Generalnej. Ks. Benjamin powiedział, że nasze rozeznawanie wspólnotowe ma się zacząć od rozeznawania osobistego, zatem, aby dokonać dobrych wyborów, każdy najpierw osobiście musi dobrze rozeznawać, a potem z całą wspólnotą. Rozeznawanie to powinno m.in. zawierać osobistą modlitwę oraz dialog z innymi. Dialog powinien się toczyć nie tylko o tych, którzy mogą być wybrani, ale i z tymi, którzy mogą być wybrani.

Wiodącym tematem rekolekcji są rozważania nad symbolem kielicha eucharystycznego. Ks. Benjamin powiedział, że to my mamy być „żywym kielichem”. Wyróżnił trzy duchowe aspekty kielicha eucharystycznego: kielich jest namaszczony – konsekrowany; kielich jest otwarty – aby przyjmować; kielich jest rozlewany – rozdawany.

Do tej pory rozważaliśmy dwa pierwsze aspekty. Odnosząc się do pierwszego wymiaru, ks. Benjamin powiedział, że my, będąc żywymi kielichami, jesteśmy namaszczeni, czyli przeznaczeni przez Boga do szczególnych zadań. Mamy być błogosławieństwem dla innych, mamy być święci, mamy być inni… Ludzie chcą, abyśmy byli inni niż wszyscy, abyśmy byli ludźmi Boga.

Mówiąc o drugim aspekcie ks. Benjamin zwrócił uwagę na to, że tak, jak kielich jest otwarty, tak my mamy być otwarci na przyjmowanie innych. Tak, jak kielich jest gotowy i otwarty na przyjmowanie różnego rodzaju wina, tak i my mamy być otwarci nie tylko na to, co jest dobre, miłe i przyjemne, ale mamy też być gotowi na trudności, cierpienia…