• 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swa­rze­wo