Czytelnia

15 of 15 items

Dziękczynienie za przelanie Przenajdroższej Krwi

by ks. Daniel

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sami nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien. Przepraszamy za to i pro­simy, przyj­mij tę modli­twę jako wyraz wdzięcz­no­ści i dobrej […]

Życzenia Wielkanoc 2014

by ks. Franciszek

„To Zmartwychwstały, który mówi nam z mocą, napełniającą nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją: Oto czynię wszystko nowe (Ap 21,5)” – Papież Franciszek, Evangeli Gaudium , 288   Błogosławiona Krew Jezusowa!        Na Święta Wielkanocne życzę Wam obfitości Bożych łask. Niech Zmartwychwstały Pan sprawi, byśmy z mocą, zaufaniem i radością dzielili się Jego […]

Dzień Życia Konsekrowanego

by ks. Franciszek

Pan powołał nas pod sztandarem Swojej Najdroższej Krwi. Dzisiaj krótkie świadectwo o rozeznaniu swojej drogi  dał ks. Bogusław Witkowski CPPS w Telewizji Trwam. Podobne strony „Słowo Życia” w teorii i praktyce Obrona życia Odpust Krwi Chrystusa 2013

Magnificat – Wieczór z Magdaleną

by ks. Franciszek

Od kilku lat uczestniczę w częstochowskich  spotkaniach kobiet, które dzielą się swoim Magnificat dając świadectwo innym kobietom. Ostatnie Magnificat dała nam ciężko chora na nowotwór Magdalena Worek, która przed kilku dniami odeszła do Pana zachęcona słowami męża Mariusza „Jeśli widzisz Jezusa i Maryję, to idź”. Zapraszam do wysłuchania jej świadectwa, które zarejestrowało Radio Plus Opole […]