Czytelnia

610 of 15 items

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Moje doświadczenie wiary, czyli spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym dokonało się, kiedy odwiedzałem chorych w hospicjum w Łabuńkach z posługą kapłańską. Do tej pory, pracując w wyjazdowym (domowym) hospicjum, nie miałem tak często do czynienia z umieraniem i śmiercią jak od chwili, kiedy otwarto oddział stacjonarny.

Giovanni Merlini CPPS

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

„Jestem tym, kim jestem przed Bogiem” – Giovanni Merlini CPPS Za życia unikał zaszczytów i do dziś pozostał nieco w cieniu. Zatrzymując się jednak nad jego życiorysem, odkrywamy absolutnie nietuzinkową, inspirującą osobowość. 12 stycznia minęło 140 lat od śmierci Giovanniego Merliniego, trzeciego przełożonego generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa. Merlini przyjął święcenia w 1818 roku. Dwa lata […]

Hymn Uwielbienia św. Marii de Mattias

by ks. Daniel

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie + i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym * albowiem Pan Najwyższy + objawił nam miłosierdzie swoje. Nie oszczędził On bowiem Syna swego, + lecz Go wydał za wszystkich nas, * byśmy się zbawili i oczyścili + z grzechów naszych Krwią Jego. Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili + i wybawili od gniewu […]

Modlitwa do św. Kaspra o uzdrowienie

by ks. Daniel

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i abyś wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w […]

Litania Zwycięstwa

by ks. Daniel

Wielbię Rany i Krew Chrystusa. Ona uzdrawia moje ciało, Ona koi moją duszę, Ona leczy mój umysł. Chwała i moc Barankowi Bożemu, Który za nas pośród męki przelał swoją Krew. Jego Krew ma moc oczyszczenia, Jego Krew ma moc przebaczenia, Jego Krew ma moc wyzwolenia, Jego Krew ma moc odnowienia, Jego Krew ma moc ocalenia, […]