Wiadomości

15 of 27 items

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (21 maja 2017 r.)

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   Temat: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.” (Por. Mt 5,13-14) Program: 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski) 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo. 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski 11:00 – Msza […]

Wybór nowego Prowincjała i Rady Prowincjalnej

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 27 kwietnia 2017 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat. Nowym Prowincjałem został ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, wice prowincjałem (I radnym) został ks. Franciszek Grzywa CPPS; II radnym – ks. Ksawery Kujawa CPPS; III radnym – ks. Mariusz Szykuła CPPS; […]

Odnowić kościół – spotkanie z o. Barrym Fischerem CPPS oraz promocja jego książki

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Wydawnictwo POMOC zaprasza do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie na spotkanie pt.: “Odnowić Kościół” z autorem o. Barrym Fischerem CPPS oraz na promocje Jego najnowszej książki pt.„Z papieżem Franciszkiem dla odnowy Kościoła” Barry Fischer były Moderator Generalny Zgromadzenia obecnie mieszka w Salzburgu, w Austrii, gdzie jest Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Duchowości Krwi Chrystusa. Często podróżuje po […]

Rekolekcje powołaniowe

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

  Ter­miny reko­lek­cji powołaniowych: 17-19.02.2017 r. 19-21.05.2017 r. 21-23.07.2017 r. 20-22.10.2017 r. Miej­sce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego ul. Zamoyskiego 19 Ożarów Mazowiecki Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat Nie­zbędne rzezy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe). Zgłoszenia: Duszpasterstwo powołaniowe Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Zamoyskiego 19 […]