Modlitwy

67 of 7 items

Różaniec do Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

  K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. K. Chwała Ojcu… W. Jak była na początku…    Tajemnica I Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania  Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2,21)   Na pięciu paciorkach: 5 Ojcze nasz Na pojedynczych: K. […]

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

K. Kyrie, elejson. W. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. K. Chryste, usłysz nas. W. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna […]