Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Życzenia dla Księdza Prymicjanta

Odpust Matki Bożej, Królowej Przenajdroższej Krwi jest obok czuwania nocnego na Jasnej Górze ogólnopolskim spotkaniem członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. Możemy przeżywać radość bycia razem wraz ze Wspólnotą której posługujemy.

Tradycją jest, że członkowie Wspólnoty przygotowują na tę okazję przeróżne produkty żywnościowe – gorące dania, wypieki, napoje (zimne i gorące) – przywożą je ze sobą i sprzedają na straganach. Dzięki temu, uczestnicy odpustu mogą spożyć posiłek, przy którym jest okazja do rozmów, a dochód ze sprzedaży przekazywany jest na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach/k. Zamościa, prowadzonego przez Misjonarzy Krwi Chrystusa.

W tym roku spotkaliśmy się o tydzień wcześniej niż zazwyczaj. Msza Święta została odprawiona o godz. 11:00, której przewodniczył Neoprezbiter Krzysztof Surowaniec, który 10 maja wraz z drugim współbratem Marcinem Pawlickim otrzymali święcenia kapłańskie w Ołtarzewie.

Przed Mszą św. została odprawiona przez dk. Stjepana z Chorwacji Droga Krwi Chrystusa (dróżki).

Uroczystość odpustowa zakończyła się nabożeństwem majowym po godzinie 15tej