• Kuria Prowincjalna
  • Domy Rekolekcyjne
  • Dzieła

Prowincja Polska
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
email: kuria at cpps.pl

Duszpasterstwo Powołaniowe

Duszpasterstwo powołaniowe
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
email: powolania@cpps.pl
tel. 511 577 610

Duszpasterz młodzieży i animator powołań
ks Damian Siwicki CPPS

Delegat Misjonarzy Krwi Chrystusa ds. ochrony dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe do Delegata, Kuratora i Duszpasterza oraz potrzebne dokumenty są na podstronie delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży.

 

 

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Kaspra del Bufalo

tel.: +48 (34) 366 48 36
tel.: +48 (34) 366 48 39
fax: +48 (34) 366 48 39 wew.102
ul. Mąkoszy 1
42-200 Częstochowa
Konto bankowe:
PEKAO 81 1020 1664 0000 3602 0688 8517
Nazwa banku:
I Oddział w Częstochowie
ul. M. Kopernika 17/19
42-200 Częstochowa
IBAN:  PL
SWIFT: BPKOPLPW

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Józefa

tel.: +48 (58) 674 14 29
ul. ks. Pronobisa 6A
Swarzewo
84-100 Puck
Konto bankowe:
33 1020 1912 0000 9202 0032 9581

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego

tel.: +48 (22) 722 12 57
tel. kom.: +48 787 639 704
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Konto ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Dom Rekolekcyjny p.w. Świętego Ducha

tel.: +48 667 883 929
Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Wawrzyńca

tel.: +48 (34) 362 08 00
fax: +48 (34) 362 05 07
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa

Dom Rekolekcyjny w Zagrzebiu

tel.: +385 1 4500130
fax: +385 1 4500134
Razgled 3
Zagreb
HR-10 000
Chorwacja

missioneri@cpps.hr (różne zapytania)
info@cpps.hr (zapytania dotyczące druku, mszy wieczystych itp.)
tajnistvo@cpps.hr (oficjalne zapytania)

 

Wydawnictwo POMOC

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel.: +48 (34) 366 54 86
fax: +48 (34) 362 05 07
Konto Bankowe:
84 1240 1213 1111 0010 2786 5443

Sanktuarium Krwi Chrystusa

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Wszelkie zgło­sze­nia auto­ka­rowe i inne pro­szę kie­ro­wać:
tel.:+48 (34) 366 54 83 (pon. – pt. 8.00 – 15.00)
kom:. +48 538 380 488
fax: +48 (34) 366 54 83
Ofiara na budowę świątyni:
Beneficjent:
ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:
(PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
(USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
(EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

Nazwa banku (bank name):
BANK PEKAO SA
ul. Grzybowska 53/57
00–950 Warszawa

POLSKA SWIFT CODE: PKOPPLPW

 

Parafia św. Kaspra del Bufalo

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel.:+48 (34) 366 54 83 (pon. – pt. 8.00 – 15.00)
kom:. +48 538 380 488

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

ul. Śnieżna 2 (Kancelaria parafialna)
57-514 Międzygórze
(przy pętli autobusowej)
tel. kom.: 500 416 707

Kościół św. Józefa przy ul. Wojska Polskiego 3

Numer konta bankowego w PEKAO SA
87 1020 5112 0000 7102 0412 7056 – główne konto parafii

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach

Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie
tel.: +48 (84) 616 73 41
fax: +48 (84) 616 73 43
Numer konta
Santander Bank Polska S.A.
91 1090 2590 0000 0001 2369 5669

KOD SWIFT: WBKPPLPP

Link do szybkich wpłat ofiar – e-przelewów (BLIK itp.)

Kasperiańskie Dni Młodych

Ks. Damian Siwicki CPPS
tel. 507 977 318

Adres do kon­taktu:
Dom rekolekcyjno-formacyjny
św. Kaspra del Bufalo
ul. Mąkoszy 1
40–200 Częstochowa
tel. (34) 366 48 36

Kasperiańskie Dni Młodych odby­wają się w Sanktuarium Krwi Chrystusa
w Częstochowie
przy ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18.

Kasperiańskie Dni Młodych są owo­cem zaan­ga­żo­wa­nia wielu osób, które wyko­rzy­stują swój czas i zdol­no­ści na przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia. Czasem jed­nak nasz wysi­łek i pomy­sło­wość nie wystar­czają. Organizacja takiego przed­się­wzię­cia wymaga bowiem nie tylko dobrych chęci, ale też nakła­dów finan­so­wych. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc nam w prze­sko­cze­niu tej bariery.

Dane konta bankowego:
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
dopi­sek: Kasperiańskie Dni Młodych
konto:
85 1240 1213 1111 0010 5420 6648

Pociąg do Nieba

Ks. Damian Siwicki CPPS
tel. 507 977 318
Adres do kon­taktu:
Dom rekolekcyjno-formacyjny
św. Kaspra del Bufalo
ul. Mąkoszy 1
40–200 Częstochowa
tel. (34) 366 48 36

Formularz kontaktowy e-mail

Poniższy formularz kontaktowy chwilowo jest NIECZYNNY
Przepraszamy za kłopot.