• Kuria Prowincjalna
  • Domy Rekolekcyjne
  • Dzieła

Prowincja Polska
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
email: kuria at cpps.pl

Duszpasterstwo Powołaniowe

Duszpasterstwo powołaniowe
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
email: powolania@cpps.pl
tel. 511 577 610

Duszpasterz młodzieży i animator powołań
ks Damian Siwicki CPPS

Delegat Misjonarzy Krwi Chrystusa ds. ochrony dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe do Delegata, Kuratora i Duszpasterza oraz potrzebne dokumenty są na podstronie delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Kaspra del Bufalo

tel.: +48 (34) 366 48 36
tel.: +48 (34) 366 48 39
fax: +48 (34) 366 48 39 wew.102
ul. Mąkoszy 1
42-200 Częstochowa
Konto bankowe:
PEKAO 66 1240 1213 1111 0010 0106 5540
Nazwa banku:
I Oddział w Częstochowie
ul. M. Kopernika 17/19
42-200 Częstochowa
IBAN:  PL
SWIFT: PKOPPLPW

 

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Józefa

tel.: +48 (58) 674 14 29
ul. ks. Pronobisa 6A
Swarzewo
84-100 Puck
Konto bankowe:
33 1020 1912 0000 9202 0032 9581

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego

tel.: +48 (22) 722 12 57
tel. kom.: +48 787 639 704
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Konto ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Dom Rekolekcyjny p.w. Świętego Ducha

tel.: +48 667 883 929
Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie

Dom Rekolekcyjny p.w. św. Wawrzyńca

tel.: +48 (34) 362 08 00
fax: +48 (34) 362 05 07
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa

Dom Rekolekcyjny w Zagrzebiu

tel.: +385 1 4500130
fax: +385 1 4500134
Razgled 3
Zagreb
HR-10 000
Chorwacja

missioneri@cpps.hr (różne zapytania)
info@cpps.hr (zapytania dotyczące druku, mszy wieczystych itp.)
tajnistvo@cpps.hr (oficjalne zapytania)

Wydawnictwo POMOC

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel.: +48 (34) 366 54 86
fax: +48 (34) 362 05 07
Konto Bankowe:
84 1240 1213 1111 0010 2786 5443

Sanktuarium Krwi Chrystusa

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Wszelkie zgło­sze­nia auto­ka­rowe i inne pro­szę kie­ro­wać:
tel.:+48 (34) 366 54 83 (pon. – pt. 8.00 – 15.00)
kom:. +48 538 380 488
fax: +48 (34) 366 54 83
Ofiara na budowę świątyni:
Beneficjent:
ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:
(PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
(USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
(EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

Nazwa banku (bank name):
BANK PEKAO SA
ul. Grzybowska 53/57
00–950 Warszawa

POLSKA SWIFT CODE: PKOPPLPW

 

Parafia św. Kaspra del Bufalo

ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel.:+48 (34) 366 54 83 (pon. – pt. 8.00 – 15.00)
kom:. +48 538 380 488

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

ul. Śnieżna 2 (Kancelaria parafialna)
57-514 Międzygórze
(przy pętli autobusowej)
tel. kom.: 500 416 707

Kościół św. Józefa przy ul. Wojska Polskiego 3

Numer konta bankowego w PEKAO SA
61 1240 1213 1111 0010 8259 1899

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach

Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie
tel.: +48 (84) 616 73 41
fax: +48 (84) 616 73 43
Numer konta
43 1500 1807 1218 0001 4346 0000

Numer konta USD NZO-L Hospicjum Santa Galla
PL10 1500 1807 1218 0003 2454 0000 KRDBPLPW

Nr rachunku Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla
61 1240 2816 1111 0000 4017 6976

Kasperiańskie Dni Młodych

Ks. Damian Siwicki CPPS
tel. 507 977 318

Adres do kon­taktu:
Dom rekolekcyjno-formacyjny
św. Kaspra del Bufalo
ul. Mąkoszy 1
40–200 Częstochowa
tel. (34) 366 48 36

Kasperiańskie Dni Młodych odby­wają się w Sanktuarium Krwi Chrystusa
w Częstochowie
przy ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18.

Kasperiańskie Dni Młodych są owo­cem zaan­ga­żo­wa­nia wielu osób, które wyko­rzy­stują swój czas i zdol­no­ści na przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia. Czasem jed­nak nasz wysi­łek i pomy­sło­wość nie wystar­czają. Organizacja takiego przed­się­wzię­cia wymaga bowiem nie tylko dobrych chęci, ale też nakła­dów finan­so­wych. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc nam w prze­sko­cze­niu tej bariery.

Dane konta bankowego:
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
dopi­sek: Kasperiańskie Dni Młodych
konto:
85 1240 1213 1111 0010 5420 6648

Pociąg do Nieba

Ks. Damian Siwicki CPPS
tel. 507 977 318
Adres do kon­taktu:
Dom rekolekcyjno-formacyjny
św. Kaspra del Bufalo
ul. Mąkoszy 1
40–200 Częstochowa
tel. (34) 366 48 36

Formularz kontaktowy e-mail

Poniższy formularz kontaktowy chwilowo jest NIECZYNNY
Przepraszamy za kłopot.