ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

Wice prowincjał Zgromadzenia, pomoc w apostolstwie domu
E-mail ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

Dom Św. Franciszka Ksawerego, Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57; 723 215 576

Przez prawie 22 lata pracował poza Polską. Jest pierwszym kapłanem Polakiem w Prowincji Polskiej CPPS. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku. W wolnym czasie udziela lekcji hiszpańskiego i innych języków.

ks. Henryk Czubat CPPS

kapelan szpitala NMP na Parkitce, spowiednik, rekolekcjonista
E-mail ks. Henryk Czubat CPPS

Dom św. Wawrzyńca, Częstochowa
tel. 34 362 08 00

ks. Józef Godlewski CPPS

przełożony domu, rekolekcjonista
E-mail ks. Józef Godlewski CPPS

Dom Św. Franciszka Ksawerego, Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57; 723 215 576

Dlaczego zostałem Misjonarzem Krwi Chrystusa? Czułem w sercu głos Boży, który zaprasza mnie do tego Zgromadzenia. Zachęcił mnie też przykład życia misjonarzy, braterska i rodzinna atmosfera wśród nich i duchowość Krwi Chrystusa, która stała mi się bliska ze względu na moje osobiste doświadczenia życiowe związane z chorobą i cierpieniem. Moje osobiste zainteresowania to muzyka i sport.

ks. Eliasz Grgic CPPS

Dyrektor Delegatury Chorwackiej; Moderator Regionu Bałkańskiego WKC
E-mail ks. Eliasz Grgic CPPS

Dom św. Kaspra, Zagrzeb
tel. +38514500130

ks. Franciszek Grzywa CPPS

IV Radny Prowincjalny; proboszcz parafii w Międzygórzu, Ekonom Prowincjalny, przełożony wspólnoty
E-mail ks. Franciszek Grzywa CPPS

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP, Międzygórze
ul. Śnieżna 2
57-514 Międzygórze

ks. Stjepan Horvat CPPS

rekolekcjonista

Dom św. Kaspra, Zagrzeb
tel. +38514500130

ks. Ignacy Jakubiak CPPS

moderator Podregionu Częstochowskiego WKC

Dom św. Kaspra, Częstochowa
tel. 34 366 48 36

ks. Ksawery Kujawa CPPS

moderator Podregionu Ożarowskiego WKC, rekolekcjonista, katecheta
E-mail ks. Ksawery Kujawa CPPS

Dom Św. Franciszka Ksawerego, Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57; 723 215 576

ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

Dyrektor Hospicjum Santa Galla, rekolekcjonista
E-mail ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

Dom Ducha Świętego, Łabuńki k/Zamościa
tel. 84 616 73 41

ś.p. dk. Rafał Malinowski CPPS

Urodziny dnia 20.01.1969 r.
Święcenia diakonatu otrzymał 8.02.1998 r.
Zmarł 16.06.1998 r.

ks. Daniel Mokwa CPPS

Prowincjał Zgromadzenia; Moderator Krajowy WKC; Dyrektor Wydawnictwa POMOC
E-mail ks. Daniel Mokwa CPPS

Dom św. Wawrzyńca, Częstochowa
tel. 34 362 08 00

Krew Chrystusa, na początku mej przygody z Bogiem i Zgromadzeniem, wyzwoliła mnie od wewnętrznych lęków i pozwoliła spojrzeć na siebie w prawdzie, z pokorą, ale i z optymizmem i nadzieją. Teraz również Krew Chrystusa jest dla mnie mocą i pokojem w różnych trudach życia i odpowiedzialnych zadaniach, a moja codzienna posługa w znaku Krwi Odkupiciela pozwala mi doświadczać wewnętrznej radości oraz wiary w każdorazowe zwycięstwo światła nad ciemnością.

br. Kazimierz Otmianowski CPPS

Brat Koadiutor, pomoc w apostolstwie parafii
E-mail br. Kazimierz Otmianowski CPPS

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP, Międzygórze
ul. Śnieżna 2
57-514 Międzygórze

ś.p. ks. Tadeusz Panasiak CPPS

Urodzony w dniu 29.01.1926 r.
Święcenia kapłańskie 29.05.1955 r.
Czasowa inkorporacja w Zgromadzeniu 29.09.1991 r.
Zmarł 23.11.1993 r.

ks. dk. Marcin Pawlicki CPPS

ks. Marcin Pawlicki CPPS

pomoc w apostolstwie parafii
E-mail ks. Marcin Pawlicki CPPS

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP, Międzygórze
ul. Śnieżna 2
57-514 Międzygórze

  • Jak to się stało, że wybrałeś właśnie to miejsce na realizację swojego powołania?
    A jeszcze wcześniej – kiedy dotarło do Ciebie, że chcesz przeżyć życie jako misjonarz?

Duchowość Paschalna czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zawsze była mi bliska. Jako dziecko bardzo ceniłem sobie możliwość uczestnictwa w Drodze Krzyżowej (szczególnie na Panewnickiej kalwarii) oraz święta Wielkanocne. Myślę że powołanie kształtowało się od dłuższego czasu. Byłem ministrantem najpierw w kaplicy u sióstr Służebniczek w Piotrowicach, a potem u oo. Franciszkanów w Panewnikach. Moje pierwsze zetknięcie z Misjonarzami miało miejsce na czuwaniu nocnym w Sanktuarium Krwi Chrystusa, kiedy byłem w III klasie gimnazjum. Od pierwszego razu zafascynowałem się duchowością Krwi Chrystusa. Postanowiłem wtedy częściej przyjeżdżać. Zastanawiałem się wtedy kim chciałbym zostać, jaką drogę życiową obrać. Modliłem się gorącą w tej sprawie. Przeczytałem książkę o rozeznawaniu duchowym wg. św. Ignacego Loyoli. Przygotowałem się fachowo do „rozwiązania” tej zagadki. Pojechałem na rekolekcje w wakacje do Misjonarzy. Podczas indywidualnej modlitwy Bóg dał mi poznać, że powołuje mnie do kapłaństwa i w jednej chwili w moim sercu zapanował głęboki pokój i radość. Pamiętam do dzisiaj tą chwilę.

  • Jaki cytat z Pisma św. motywuje cię do bycia Misjonarzem Krwi Chrystusa?

„A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa”
(Ap 12,11).

To Słowo mówi mi o doświadczeniu bycia odkupionym przez Krew Chrystusa; bycia odkupionym czy wykupionym od śmierci spowodowanej grzechem. Postać Chrystusa jako Baranka Paschalnego pokazuje mi zwycięstwo nad grzechem, cierpieniem, ludzką niedolą oraz wyjątkową godność człowieka wartego Krwi Chrystusa. Doświadczam tej łaski na co dzień podczas Eucharystii, gdzie dokonuje się w sposób realny i duchowy męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Pragnę dzielić się doświadczeniem wiary z innymi aby każdy mógł doświadczać w swoim życiu radości zmartwychwstania.

jest to fragment wywiadu,
który przeprowadziła
Małgorzata Porwisz

ks. Filip Pięta CPPS

moderator Podregionu Swarzewskiego WKC
E-mail ks. Filip Pięta CPPS

Dom św. Józefa, Swarzewo k/Pucka

tel. 58 674 14 29

Ks. Sebastian Pięta CPPS

II Radny Prowincjalny; przełożony domu; rekolekcjonista

Dom św. Józefa, Swarzewo k/Pucka

tel. 58 674 14 29

ks. Damian Siwicki CPPS

ks. Damian Siwicki CPPS

duszpasterz młodzieży i powołań; rekolekcjonista
E-mail ks. Damian Siwicki CPPS

Dom św. Kaspra, Częstochowa
tel. 34 366 48 36

ks. Jan Piotr Stankowski CPPS

neoprezbiter

ks. Andrzej Szymański CPPS

moderator Podregionu Zamojskiego WKC, rekolekcjonista
E-mail ks. Andrzej Szymański CPPS

Dom Ducha Świętego, Łabuńki k/Zamościa
tel. 84 616 73 41

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

ks. Łukasz Tarnowski CPPS

proboszcz par. św. Kaspra
E-mail ks. Łukasz Tarnowski CPPS

Parafia św. Kaspra del Bufalo, Częstochowa
tel. 34 362 08 00
tel. 34 366 54 83

br. Leonard Wąsik CPPS

Brat Koadiutor, pomoc w apostolstwie domu

Dom św. Józefa, Swarzewo k/Pucka
tel. 58 674 14 29

ks. Bogusław Witkowski CPPS

III Radny Prowincjalny; Sekretarz Prowincjalny; Kustosz Sanktuarium; przełożony domu
E-mail ks. Bogusław Witkowski CPPS

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
tel. 34 366 54 83, 538 380 488, 34 362 08 00

Pytanie, Co znaczy być Misjonarzem Krwi Chrystusa? towarzyszy mi od początku mojego powołania. W tym roku w czerwcu minie 25 lat posługi kapłańskiej i ponad 31 lat pobytu w Zgromadzeniu. Poszedłem do tego Zgromadzenia ponieważ pragnąłem dać coś więcej Jezusowi. Miałem okazję poznać formację do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych wrocławskim i siedleckim i tam walczyć o życie duchowością Krwi Chrystusa w ukryciu. Pamiętam jak w kaplicy seminaryjnej, czy w pokoju po kryjomu czytałem z wielkim pragnieniem konstytucje naszego Zgromadzenia, a będąc po profesji wieczystej w 1987 r. nie mogłem oficjalnie używać krzyża misyjnego. Była we mnie tęsknota do bycia Misjonarzem Krwi Chrystusa. Pamiętam w tych rozmaitych zadaniach, które mi powierzano, czy jako odpowiedzialny za WKC w Podregionach, czy jako przełożony, czy jako dyrektor hospicjum, czy jako kustosz i budowniczy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie zwykle pragnąłem najpierw być misjonarzem a potem przełożonym, dyrektorem, czy proboszczem. Chciałem pamiętać o najważniejszym celu mojego powołania, czyli o zbawieniu człowieka, o prowadzeniu każdego do Chrystusa, który zbawia człowieka także dziś. Kiedy w styczniu 1998 r. zostałem wysłany do Łabuniek k/Zamościa z celem stworzenia Domu Misyjnego i Hospicjum zastanawiałem się nad celem prowadzenia hospicjum przez nasze Zgromadzenie. Odpowiedź była jedna. To tylko ma sens jeśli będziemy walczyć o zbawienie tych ludzi, jeśli to będzie misją, jeśli dostrzeżemy w tych chorych Krzyk Krwi Chrystusa. Poniżej chciałbym podzielić się moim doświadczeniem wiary z tego okresu, z posługiwania w hospicjum.

Przeczytaj świadectwo ks. Bogusława o spotkaniu ze Zmartwychwstałym.

ks. Marian Zubak CPPS

rekolekcjonista

Dom św. Kaspra, Zagrzeb
tel. +38514500130