Prowincja Polska
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
email: kuria at cpps.pl

Prowincjał
ks. Daniel Mokwa CPPS
ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
I Radny (wice prowincjał)
ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

II Radny
ks. Sebastian Pięta CPPS

III Radny
ks. Bogusław Witkowski CPPS

IV Radny
ks. Franciszek Grzywa CPPS

Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 21 czerwca 2021 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat.