Prowincja Polska
Zgromadzenia Misjoanrzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. 34 362 08 00
email: kuria at cpps.pl
ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
Prowincjał
Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

I Radny (wice prowincjał)
ks. Franciszek Grzywa CPPS

II Radny
ks. Ksawery Kujawa CPPS
ks. Mariusz Szykuła CPPS
III Radny
ks. Mariusz Szykuła CPPS

IV Radny
ks. Daniel Mokwa CPPS

Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 27 kwietnia 2017 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat.