Modlitwy

7 Items

Modlitwa do św. Kaspra w czasach epidemii Covid-19

by ks. Marcin CPPS

Św. Kasprze , w tym okresie udręki prosimy Ciebie, abyś wstawiał się za nami do naszego Ojca Niebieskiego. Podczas wygnania doświadczyłeś bólu uwięzienia i rozstania z rodziną. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy są teraz poddani kwarantannie i nie mogą swobodnie się poruszać. Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata. Teraz dramatycznie doświadczamy tej […]

Dziękczynienie za przelanie Przenajdroższej Krwi

by ks. Daniel

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sami nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien. Przepraszamy za to i pro­simy, przyj­mij tę modli­twę jako wyraz wdzięcz­no­ści i dobrej […]

Hymn Uwielbienia św. Marii de Mattias

by ks. Daniel

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie + i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym * albowiem Pan Najwyższy + objawił nam miłosierdzie swoje. Nie oszczędził On bowiem Syna swego, + lecz Go wydał za wszystkich nas, * byśmy się zbawili i oczyścili + z grzechów naszych Krwią Jego. Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili + i wybawili od gniewu […]

Modlitwa do św. Kaspra o uzdrowienie

by ks. Daniel

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i abyś wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w […]

Litania Zwycięstwa

by ks. Daniel

Wielbię Rany i Krew Chrystusa. Ona uzdrawia moje ciało, Ona koi moją duszę, Ona leczy mój umysł. Chwała i moc Barankowi Bożemu, Który za nas pośród męki przelał swoją Krew. Jego Krew ma moc oczyszczenia, Jego Krew ma moc przebaczenia, Jego Krew ma moc wyzwolenia, Jego Krew ma moc odnowienia, Jego Krew ma moc ocalenia, […]

Różaniec do Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

  K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. K. Chwała Ojcu… W. Jak była na początku…    Tajemnica I Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania  Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2,21)   Na pięciu paciorkach: 5 Ojcze nasz Na pojedynczych: K. […]

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

K. Kyrie, elejson. W. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. K. Chryste, usłysz nas. W. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna […]