K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

K. Chwała Ojcu…

W. Jak była na początku…

 

 Tajemnica I

Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania

 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2,21)

 

Na pięciu paciorkach: 5 Ojcze nasz

Na pojedynczych: K. Chwała Ojcu… W. Jak była…

Wezwanie: K. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

 

 Tajemnica II

Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22,44)

 

 Tajemnica III

Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27,26)

 

 Tajemnica IV

Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania

 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski”. (Mk 15,17-18)

 

 Tajemnica V

Pan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19,17)

 

Tajemnica VI

Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27,46)

 

Tajemnica VII

Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią

 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19,33-34).