Rekolekcje

W naszych domach rekolekcyjnych prowadzimy w ciągu roku różnego rodzaju rekolekcje. Ich specyfika jest uzależniona od charakteru danej placówki jak i również od prowadzących Misjonarzy.

 • Rekolekcje weekendowe (tzw. skupienia)
 • Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (w wakacje)
 • Rekolekcje dla młodzieży (szczególnie w wakacje i ferie zimowe)
 • Rekolekcje dla dzieci (w wakacje i ferie zimowe)
 • Rekolekcje dla rozeznania powołania

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym Stowarzyszeniem wiernych i działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieli się na podregiony, diecezje i parafie pod kierownictwem i odpowiedzialnością Moderatora Krajowego, przy współpracy z moderatorami podregionów. Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce jest Częstochowa.

WKC w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie Stanu Wojennego. Sytuacja ukrycia, w jakiej wówczas musiała wzrastać Wspólnota, sprzyjała jej rozwojowi w duchu Soboru. Znalazła w Polsce i znajduje po dziś dzień żyzną glebę, rozwijając się w ruch odnowy Kościoła.

W skład WKC na terenie Polski wchodzą cztery Podregiony:

 1. Podregion częstochowski z siedzibą w Częstochowie.
 2. Podregion swarzewski z siedzibą w Swarzewie.
 3. Podregion ożarowski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
 4. Podregion zamojski z siedzibą w Łabuniach.

Cele Wspólnoty Krwi Chrystusa

 • życie w duchowością Krwi Chrystusa,
  szczególnie w następujących aspektach:
 1. Osobiste formacja Członków WKC
 2. Ożywienie życia parafialnego,
 3. Apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa
 4. Budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny
 5. Działalność charytatywno-opiekuńcza,
 6. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 7. Wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
 8. Ewangelizacja
 9. Obrona życia ludzkiego
 10. Walka o godność każdego człowieka
 11. Promocja rodziny

Jako Wspólnota ludzi świeckich pod opieką Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa rozwijamy się poprzez formację własną, innych członków grup i otoczenia. Wyrażamy się w działalności na rzecz ludzi potrzebujących modlitwy i osobistego, konkretnego wsparcia: misje katolickie, modlitwy do Krwi Chrystusa w parafiach, wsparcie chorych, więźniów, skrzywdzonych, zbiórki darów, opiekę nad dziećmi w czasie rekolekcji i wiele innych

Podstawą naszego życia formacyjnego jest cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego w grupach. Z tych spotkań wynosimy Słowo Życia (sentencję z Pisma Świętego), Które nas prowadzi poprzez kolejne dni w relacjach z napotkanymi ludźmi, w modlitwie i pracy.

Zakończę naszym pozdrowieniem: Błogosławiona Krew Jezusowa!

Wydawnictwo POMOC

Wydawnictwo POMOC Misjonarzy Krwi Chrystusa nieformalnie rozpoczęło swą działalność wraz z pojawieniem się Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce w 1983 roku. Już wtedy drukowane były pierwsze modlitewniki do Krwi Chrystusa i życiorysy św. Kaspra del Bufalo. W grudniu 1983 roku ukazał się pierwszy okólnik, mający za zadanie propagowanie duchowości Krwi Chrystusa, który później kolejno przekształcał się w czasopismo „POMOC” (pierwszy numer podpisany przez Misjonarzy Krwi Chrystusa: 20 października 1989 roku), „NOWA POMOC” i obecnie „ŻYĆ EWANGELIĄ”. Obok nurtu pobożnościowego oraz związanego z duchowością Krwi Chrystusa Wydawnictwo od początku swej działalności skupiło się także na pomaganiu osobom uzależnionym, połamanym przez życie, a z drugiej strony propagowało także literaturę dla zakochanych i małżeństw. Do dziś jednymi z najbardziej popularnych są wydane przez POMOC książki Państwa Ingrid i Waltera Trobisch, w tym „Kobieta Silna”, „Małżeństwo na nowo odkryte”, „Kochałem dziewczynę”.

Oficjalnie wydawnictwo pod obecną nazwą zostało erygowane 1 października 1998 roku. Do chwili obecnej poszerzyło też znacznie swoją ofertę o publikacje związane z różnymi tematami bliskimi dzisiejszemu czytelnikowi. Do najbardziej znanych należą: „Wolni od niemocy” o. Augustyna Pelanowskiego oraz piękne estetycznie i bogate w treści, spisane przez wszystkich Misjonarzy Krwi Chrystusa z Polski, rozważania Ewangelii na każdy dzień roku – „Żyć Ewangelią”. Wydawnictwo w swojej ofercie ma także płyty muzyczne oraz w przygotowaniu audiobooki.

Kasperiańskie Dni Młodych

Inicjatywa powstała w 2008 roku i przejęła ona dziedzictwo Świąt Młodzieży organizowanych przez Misjonarzy Krwi Chrystusa od 1993 roku. Pierwsze Kasperiańskie Dni Młodych odbyły się w październiku 2008 i skierowane były przede wszystkim do mieszkańców Częstochowy. Kolejne edycje przeniesione zostały na czas letni i od 2010 roku organizowane są w sierpniu w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Bogactwo natury, duży teren z boiskiem, sceną i zapleczem sprzyja biwakowaniu i odpoczynkowi. Każdego roku w ostatni weekend sierpnia młodzi z całej Polski (i nie tylko) zjeżdżają do Misjonarzy Krwi Chrystusa, aby przeżyć coś niepowtarzalnego. Celem spotkania jest odpowiedź na wołanie młodego człowieka. Na KDM zapraszamy zawsze ciekawe osoby dzielące się swoimi pasjami, doświadczeniem, świadectwem życia i umiejętnościami. W trakcie trwania Dni prowadzone są warsztaty, spotkania w grupach; wieczorami odbywają się koncerty, gry w terenie, ognisko. Nie brakuje czasu na modlitwę i poznawanie siebie, co sprzyja budowaniu więzi z Bogiem i człowiekiem, a także z sobą samym. Organizacją spotkania zajmują się młodzi ludzie, będący członkami grupy związanej z duchowością Krwi Chrystusa: KASPERSI oraz Misjonarze Krwi Chrystusa; ale tak naprawdę w pomoc może włączyć się każdy, kto chce coś zrobić.

Pociąg do Nieba

Zaczęło się w XIX wieku w Rzymie. Kasper del Bufalo, późniejszy Założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa i święty, zorganizował nocne oratoria dla mężczyzn, by wyciągać ich z knajp, w których popadali w alkoholizm. Z lektury jego życiorysu w październiku 2007 roku w Częstochowie zrodził się pomysł, by coś podobnego zrobić dla tych, którzy weekendowe wieczory często spędzają w dyskotekach, narażeni na różne przykre doświadczenia. Tak powstała idea stworzenia akcji skierowanej do ludzi młodych, poza murami kościoła. Miesiąc później grupa młodzieży wraz z Misjonarzami Krwi Chrystusa rozpoczęła na dworcu PKP w Częstochowie akcję ewangelizacyjną zwaną „Pociągiem do Nieba”. Szliśmy w ostatnią sobotę miesiąca w miejsca, gdzie spotykali się młodzi ludzie, takie jak dyskoteki, puby – i zapraszaliśmy ich na spotkania do kaplicy dworcowej. Trwały one początkowo do godziny 23. Dzięki temu osoby, które szły na dyskotekę lub z niej wracały, mogły zatrzymać się, by pogadać czy pomodlić się. Z czasem akcja „Pociąg do Nieba” ewoluowała i w chwili obecnej nie koncentrujemy się jedynie na młodzieży, choć pozostaje nam bardzo bliska, ale zastanawiamy się, do czego w danym miesiącu wzywa nas Pan Bóg. W zimie chodzimy do bezdomnych, w Wielkim Poście zachęcamy do życia Słowem Bożym i jałmużny oraz organizujemy inne akcje, które wypływają z natchnienia Ducha Świętego. Spotykamy się w kaplicy dworca PKP w Częstochowie w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 20.00.

Rekolekcje dla dzieci (w wakacje i ferie zimowe)

Dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (od II do VI klasy).   Rokrocznie kadra rekolekcyjna (Misjonarz prowadzący i animatorzy) proponują dzieciom w ferie zimowe lub wakacje (tzw. wakacje z Bogiem) atrakcyjny i dobry sposób spędzenia wolnego czasu poza szkołą i domem. Poprzez śpiew, gry, różne zabawy, warsztaty, ponadto przez konferencje, zajęcia w grupach oraz pojednanie z Panem Bogiem starają się przybliżyć dzieciom radosne oblicze bycia młodym chrześcijaninem w XXI wieku. Wszystko to tak, aby jak najwięcej skorzystać z pogody i przebywania na dworze oraz poznać ciekawe miejsca.

Nasze rekolekcje prowadzone są w formie warsztatowo-zabawowej. Prowadzimy różne warsztaty: muzyczne, teatralne, plastyczne, krawieckie, techniczne, wędkarskie, kucharskie, kelnerskie, zależnie od aktualnej kadry i zapraszanych gości. Ważnym i praktycznym okazał się też mini kurs pierwszej pomocy, który oswajał dziecko z trudną sytuacją, jaką jest wypadek i wskazywał metody pomocy innym. Dla odpoczynku i wspólnego spędzania czasu proponujemy różne zabawy, konkurencje, gry terenowe czy nawet tańce.

Codziennie dzieci uczestniczą w praktykach modlitewnych: prostej modlitwie porannej i wieczornej, Mszy św. oraz krótkiej konferencji. Poprzez aktywizację grupową (tzw. pracę w grupach) mogą bardziej zrozumieć przekazywane treści religijne i uczą się dzielić nimi.

Każda grupa dzieci ma swojego animatora, który czuwa i opiekuje się nimi. Dzieci poprzez przynależność do grupy poznają nowych kolegów i koleżanki, uczą się współpracy, zrozumienia, nawiązywania nowych kontaktów i odpowiedzialności za siebie nawzajem.

 Na rekolekcjach zapewniamy:

 • opiekę duchową Księży Misjonarzy
 • opiekę animatorów
 • nocleg wraz z pełnym wyżywieniem
 • codzienną Mszę św., modlitwę rano i wieczorem, pracę w grupach
 • atmosferę radości i szacunku
 • naukę bycia w grupie
 • różne warsztaty (np.: teatralne, plastyczne, szycia, pierwszej pomocy, taneczne, …)
 • zabawy i konkursy grupowe
 • wycieczkę (w zależności od programu…)

Rekolekcje dla dzieci w naszych domach rekolekcyjnych

Piesza pielgrzymka – grupa „Jajecznica”

Grupa żółto-biało-żółta zwana „Jajecznicą” Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickich Grup 17-tych prowadzona jest przez Misjonarzy Krwi Chrystusa. Przewodnikiem jest ks. Mariusz Szykuła. Pielgrzymowali w niej liczni Misjonarze, ostatnio byli to: ks. Łukasz Tarnowski, ks. Franciszek Grzywa, ks. Damian Siwicki oraz diakon Krzysztof Surowaniec.

Rokrocznie pielgrzymujemy do Częstochowy w dniach od 6 do 14 sierpnia i liczymy sobie na trasie od 100 do 120 osób (ostatniego dnia dołączają do nas rodziny, sympatycy i wchodzimy nawet w 130 – 140 osób).

Jako nieliczna, żeby nie powiedzieć, że jedyna znana grupa, podczas pielgrzymowania organizuje wspólne posiłki w małych podgrupach zwanych „pokoleniami”, które nas łączą, integrują i przypominają o tworzeniu domu jako wspólnoty ludzi. Ponadto, każde pokolenie prowadzi dzień modlitw dla całej pielgrzymki i świetnie się bawi przy szykowaniu swojej prezentacji na wspólne apele.

Pielgrzymowanie to czas modlitwy, wypoczynku, a zarazem kształtowania postaw moralnych, duchowych i patriotycznych. Ze względu na charakter grupy organizujemy wiele gier, zabaw muzycznych, wieczory parateatralne z prezentacjami grup. Typowe dla nas są także pogadanki życiowe i patriotyczne, rozmowy, a nade wszystko pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych.

Działa wewnątrzgrupowa pierwsza pomoc medyczna oraz pogotowie duchowe w osobach kilku księży, którzy z nami idą, z chęcią spowiadają i prowadzą z pielgrzymami rozmowy duchowe.

Mamy mocną duchem i głosem liczną grupę muzyczną, która z humorem i w stosownych momentach z należną powagą prowadzi nas do Matki Bożej na jasną Górę. Jak mówią słowa piosenki:

Przez łąki, po ulicach,

maszeruje Jajecznica.

Rozśpiewana, rozhahana,

„Jajecznica” sobie gna.

Do wyruszenia razem z nami zapraszamy wszystkich: ludzi młodych, często uczniów lub studentów, młode małżeństwa i rodziny, ludzi w wieku dojrzałym i wszystkich tych, którzy idąc sami, gotowi są poznać nowych przyjaciół.

Trzecia Niedziela

W naszych Domach Misyjnych każda trzecia niedziela miesiąca poświęcona jest w szczególny sposób czci Krwi Chrystusa. Msza św. oraz nabożeństwa są otwarte dla wszystkich wiernych. Podczas nabożeństwa udzielane jest każdemu szczegolne, indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem. W Częstochowie w Sanktuarium Krwi Chrystusa używa się do błogosławieństwa relikwiarza Krwi Chrystusa, a w pozostałych Domach Misyjnych relikwiarza naszego świętego Założyciela – Kaspra del Bufalo. Wielu ludzi doświadcza podczas tych nabożeństw uzdrowienia duszy i ciała oraz umocnienia swojej wiary.

Sanktuarium Krwi Chrystusa

Sanktuarium jest szczególnym miejscem naszego apostolstwa. Tutaj przyjeżdżają pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy, aby doświadczyć tej szczególnej mocy, płynącej z obecności relikwii Krwi Pańskiej z Golgoty. W naszym Sanktuarium nie tylko szerzymy cześć do Krwi Przenajdroższej, ale głosimy duchowość i charyzmat Krwi Chrystusa, służymy sakramentem pokuty i pojednania oraz udzielamy pielgrzymom indywidualnego błogosławieństwa relikwiami Krwi Pańskiej.

Parafia św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie

Prowadzona przez Misjonarzy Krwi Chrystusa. Jest parafią (na razie) niewielką (około 900 parafian), ale młodą, prężną i rozwijającą się, gdzie w ciągu roku udzielanych jest kilkadziesiąt chrztów, a pogrzebów sprawowanych jest dwa, trzy w roku. Na mszach św. niedzielnych można usłyszeć gaworzenia wielu dzieci i niemowląt. Pokazuje to, że parafia się ciągle rozwija i wzrasta. Wielu ludzi przychodzi tutaj chętnie, aby posłuchać głoszenia słowa Bożego i nauczyć się prawdziwie żyć Ewangelią.

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach k/ Zamościa

Hospicjum jest naszym dziełem charytatywnym. Hospicjum jest stacjonarne (około 12 miejsc) i wyjazdowe. Tutaj przebywają nieuleczalnie chorzy na choroby nowotworowe. Chorzy są otaczani opieką zdrowotną przez doświadczony i wykwalifikowany personele oraz mogą liczyć na stały kontakt z kapłanem (spowiedź św., sakrament eucharystii, osobiste rozmowy). Doświadczają oni również wsparcia od wielu wolontariuszy. W tym szczególnym miejscu misjonarze pragną dać świadectwo współczesnemu światu, że życie ludzkie jest wartościowe, niezależnie od wieku i choroby, i że należy je otaczać szacunkiem, szczególnie wobec osób tak ciężko chorych i doświadczonych przez życie, a ich cierpienie, ofiarowane wraz z Krwią Chrystusa, może stać się duchowym darem dla Kościoła.