Duchowość Paschalna

4 Items

Szkoła pokory

by ks. Daniel

1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do Królestwa Bożego. Człowiek wiary pyta się ciągle na nowo: jak wejść do Królestwa Bożego, jak pójść do nieba? Lub: jak brać udział w życiu Boga i świętych? Jak stać się szczęśliwym? Jak być sobą, być wolnym, dojrzałym…? Jak żyć jednością… ? – Na te zasadnicze […]

Bł. Jan XXIII o kulcie Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

List Apostolski Papieża Jana XXIII Inde a Primis – O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa Do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy miejsca pozostających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo ! 1. Od pierwszych miesięcy naszej papieskiej posługi zwracaliśmy się wielokrotnie do wiernych z zaproszeniem […]

Szkoła miłości – szkoła Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

Pierwszy etap POWOŁANIE Spojrzenie na całość drogi powołania I – A Poświęcenie się Bogu w Tajemnicy Krwi Chrystusa Jeżeli ktoś poświęca swój czas dla sportu, nauki lub ukochanej osoby, to oddaje jej ten czas, a z nim w pewnym sensie swoją osobę. „Poświęcić” to znaczy oddać lub ofiarować. Można podarować jakąś rzecz, pracę, swoje serce, […]

7 stopni duchowości Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

I. Poznawać Krew Chrystusa 1. Język Krwi Mówiąc o Krwi Chrystusa mamy zawsze na myśli samego Jezusa, drugą Osobę Boską, która przyjęła Ciało i Krew i stała się człowiekiem; Zbawiciela, który przelał Krew dla zbawienia świata; siedzącego po prawicy Ojca zmartwychwstałego Pana, który przyjdzie jako Sędzia na końcu świata. Krew Chrystusa stanowi jeden z najmocniejszych […]