Jeśli rozeznajesz, że Pan Bóg wzywa Cię do szczególnej posługi, jako kapłan albo brat i chcesz pod sztandarem Krwi Chrystusa zrealizować dziś charyzmat św. Kaspra, zapraszamy Ciebie do służby w naszym Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Ten charyzmat realizujemy w Polsce dziś poprzez:

  • Głoszenie i rozszerzanie duchowości Krwi Chrystusa – m.in. poprzez posługę w naszym Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
  • Posługę Słowa – rekolekcje i misje parafialne; rekolekcje i skupienia w naszych Domach Misyjnych dla dorosłych, małżeństw, młodzieży i dzieci; katecheza
  • Misje zagraniczne
  • Formacje ludzi świeckich – m.in. poprzez nasz ruch Wspólnotę Krwi Chrystusa
  • Szczególną posługę tam, gdzie dziś „przelewana jest krew” – m.in. służba umierającym i ich rodzinom w naszym Hospicjum „Santa Galla” pod Zamościem
  • Różne formy duszpasterstwa – Piesza Warszawska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę; duszpasterstwo AA i Al-Anon; uczestnictwo w różnych inicjatywach ewangelizacyjnych….