Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie +
i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym *

albowiem Pan Najwyższy +
objawił nam miłosierdzie swoje.

Nie oszczędził On bowiem Syna swego, +
lecz Go wydał za wszystkich nas, *

byśmy się zbawili i oczyścili +
z grzechów naszych Krwią Jego.

Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili +
i wybawili od gniewu Jego, *

abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy, +
znów się zjednoczyli przez Krew Syna Jego.

Panie, Boże mój, cóż Ci oddam +
za wszystko, coś mi dał. *

Kielich zbawienia wezmę +
i mocy Krwi Twojej wzywać będę.

Śpiewajcie Jezusowi wszyscy święci Jego, +
śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego, *

albowiem On nas umiłował +
i obmył we Krwi swojej.

Został Wspomożycielem +
i Zbawicielem naszym. *

Na wieki bądź sławiona, Krwi Jezusowa, +
albowiem uczyniłaś cuda.

Bądź pochwalony, Jezu, na wieki +
i niech się napełni niebo i ziemia chwałą

Krwi Jego.*
Jezusowi, Synowi Bożemu, który nas
Krwią swoją odkupił, +
pójdźcie, pokłońmy się.

św. Maria De Mattias