Wpisy oznaczone jako ”hymn”

1 Item

Hymn Uwielbienia św. Marii de Mattias

by ks. Daniel

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie + i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym * albowiem Pan Najwyższy + objawił nam miłosierdzie swoje. Nie oszczędził On bowiem Syna swego, + lecz Go wydał za wszystkich nas, * byśmy się zbawili i oczyścili + z grzechów naszych Krwią Jego. Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili + i wybawili od gniewu […]