Search results for 'Wspolnota’

17 of 17 items
Search

Refleksje z Zebrania Generalnego – 9-10.2019

by ks. Daniel

Rozpoczęliśmy rekolekcje w Zakopanem, które mają nas przygotować i pomóc w wyborze nowej Rady Generalnej. Ks. Benjamin powiedział, że nasze rozeznawanie wspólnotowe ma się zacząć od rozeznawania osobistego, zatem, aby dokonać dobrych wyborów, każdy najpierw osobiście musi dobrze rozeznawać, a potem z całą wspólnotą. Rozeznawanie to powinno m.in. zawierać osobistą modlitwę oraz dialog z innymi. […]

Dom Rekolekcyjny św. Wawrzyńca

Terminarz Domu św. Wawrzyńca Kurs duchowości Krwi Chrystusa „Dotyk Krwi”, 10 – 12.03.2017 Więcej informacji: ks. Damian – bratrewelka@tlen.pl; ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod numerem tel. : 34 3620800. Koszt 120 zł. Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, co roku w maju Więcej informacji: pod numerem tel. : 34 3620800. Odpust Krwi Chrystusa w […]

Obudzić siebie, aby obudzić innych

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

„Obudzić siebie, aby obudzić innych” – to hasło Kursu Nowe Życie przeznaczonego dla osób konsekrowanych, księży i kleryków, który miał miejsce w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie w dniach 23-25 października. Wzięło w nim udział 30 osób pragnących odnowić swoje powołanie i wiarę. Kurs zorganizowała Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela. Wspólnota […]

Czu­wa­nie nocne WKC na Jasnej Górze i Jubi­le­usz 200 lat CPPS

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Temat: Cha­ry­zmat Krwi Chry­stusa w moim życiu (Bóg, Wspólnota, Misja) Termin: 12/13.12.2015 r., Jasna Góra Plan: 21.00 Apel Jasno­gór­ski (Ks. Pro­win­cjał CPPS) 21.30 Powi­ta­nie (Rada Kra­jowa WKC) 21.45 Kon­fe­ren­cja 22.15 Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski WKC (Misja) – Uwiel­bie­nie (Mło­dzież WKC) – Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa 00.00 Eucha­ry­stia 01.30 Pod­re­gion Swa­rzew­ski WKC (Bóg) 02.20 Pod­re­gion Zamoy­ski WKC (Wspólnota) 03.10 Pod­re­gion Oża­row­ski WKC (Różaniec …) 04.00 Bło­go­sła­wień­stwo opłat­ków […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 2014

by ks. Franciszek

Odpust Matki Bożej, Królowej Przenajdroższej Krwi jest obok czuwania nocnego na Jasnej Górze ogólnopolskim spotkaniem członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. Możemy przeżywać radość bycia razem wraz ze Wspólnotą której posługujemy. Tradycją jest, że członkowie Wspólnoty przygotowują na tę okazję przeróżne produkty żywnościowe – gorące dania, wypieki, napoje (zimne i gorące) – przywożą je ze sobą i […]

Święcenia Diakonatu w Chorwacji

by ks. Franciszek

BÓG JEST MOIM ŚWIATŁEM /wywiad z diakonami którzy przyjęli święcenia z rąk Jego Eminencji Josepa kardynała Bozanić, arcybiskupa Zagrzebia w dniu 5 października 2013 r./ BRAT MARIJAN Kiedy odczułeś pierwszy promień Bożego światła w duszy, które cię zapraszało do stanu duchownego? Pierwszy promień Bożego światła w duszy, które mnie wzywało do stanu duchownego, odczułem w […]