David Gonzalez

David Gonzalez

Prowincja zaakceptowała również podania dwóch młodych mężczyzn do programu formacyjnego. David Gonzalez jest dyplomowanym nauczycielem, który mówi po angielsku, francusku i hiszpańsku. Ukończył studia filozoficzne i jesienią rozpocznie studia teologiczne w seminarium św. Augustyna w Toronto.

Ponadto Michael Okafor został przyjęty na studia filozoficzne w Seminarium św. Filipa w Toronto, gdzie będzie mieszkał w naszym wspólnotowym domu formacyjnym, dopóki nie ukończy filozofii. Michael jest parafianinem jednej z naszych parafii w Toronto, St. Charles Borromeo i pochodzi z Nigerii. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej i przyjechał do Kanady, aby studiować marketing. Jest podekscytowany tym, że Pan zmienił jego plany! Witamy ich obu w naszym programie formacyjnym i modlimy się, aby św. Gaspar del Bufalo był ich stałym orędownikiem.

Michael Okafor

Michael Okafor

ENGLISH

The Province also accepted the applications of two young men into the formation program. Mr. David Gonzalez is a certified teacher who speaks English, French and Spanish. He has completed his philosophical studies and will now begin theological studies at St. Augustine Seminary in Toronto in the Fall.

In addition, Mr. Michael Okafor has been accepted into philosophical studies at St. Philip Seminary in Toronto, where he will reside at our community formation house as he completes his philosophy. Michael is a parishioner of one of our Toronto parishes, St. Charles Borromeo and is originally from Nigeria. He holds a bachelor’s degree in business administration and came to Canada to study marketing. He is excited about the Lord’s change in his plans! We welcome them both into our formation program and pray that St. Gaspar del Bufalo will be their constant intercessor.

ESPAÑOL

La Provincia aceptó también las solicitudes de dos jóvenes en el programa de formación. David González es profesor certificado de inglés, francés y español. Ha terminado los estudios filosóficos y ahora empezará la teología en el Seminario San Agustín de Toronto en otoño.

Por otro lado, Michael Okafor fue aceptado a los estudios de filosofía en el Seminario San Felipe de Toronto, donde vivirá en la casa de formación de nuestra comunidad mientras termine la filosofía. Michael pertenece a una de nuestras parroquias de Toronto, San Carlos Borromeo, y es originario de Nigeria. Es licenciado en Administración de empresas y se trasladó a Canadá a estudiar marketing. Está encantado con que el Señor ¡haya cambiado sus planes! Los recibimos con alegría en nuestro programa de formación y le pedimos a San Gaspar del Buffalo que sea su constante intercesor.