W dwóch kolejnych dniach Zebrania rozpoczęliśmy dyskusję, zarówno plenarną, jak i w grupach, odnośnie planów na przyszłe 6 lat naszego Zgromadzenia. Pracowaliśmy nad roboczą wersją dokumentu, który mówił o „Podstawowych wartościach” (eng: „Core values”). Chodzi o wartości, które, jako Zgromadzenie, uznajemy za ważne dla nas i istotne na następne lata naszego życia i posługiwania, jako Misjonarzy Krwi Chrystusa.

„Podstawowe wartości”:

  • Odpowiedź na Ewangeliczne wezwanie do naszego nawrócenia, jako podstawy naszego życia wspólnotowego i apostolstwa
  • Kreowanie życia wspólnotowego, ukierunkowanego na misję i pobudzanego przez misję oraz apostolstwa ożywionego rozumnym i celowym praktykowaniem naszej duchowości Krwi Chrystusa i charyzmatu naszego Założyciela św. Kaspra
  • Stawanie się coraz bardziej skutecznymi przedstawicielami odnowy, poprzez zaangażowanie się na rzecz nieustannej formacji w duchowości Krwi Chrystusa oraz poprzez praktyczne umiejętności, niezbędne do odczytywania znaków naszych czasów
  • Powrót do intencjonalnego życia we wspólnocie i komunii, jako naszego „pierwszego apostolstwa”
  • Wybór radykalnej gościnności, która skłoni nas do poszukiwań, pozwalających na naszą przemianę tym, poprzez których i z którymi dzielimy nasz charyzmat, życie i misję
  • Prowokowanie i współtworzenie celowej współpracy, w rozwijającej się nadziei i żywej przyszłości naszego Zgromadzenia