W ostatniej konferencji ks. Benjamin mówił o trzecim aspekcie kielicha eucharystycznego, a mianowicie o tym, że kielich jest rozlewany. Zawartość kielicha jest rozdawana, a więc kielich staje się pusty. Ale staje się pusty po to, aby znowu być napełnionym. Kielich się napełnia, a później, poprzez rozdawanie się, znowu się staje pusty – otwarty, aby być napełnionym.

Odnosząc to do naszego życia ks. Benjamin powiedział, że my również mamy rozdawać się innym, przez co stajemy się wolni i otwarci, aby przyjmować na nowo. Jeśli ciągle napełnialibyśmy się, bez rozdawania się innym, wtedy nie byłoby w nas miejsca na to, aby na nowo przyjmować, bylibyśmy niejako zamknięci. Kiedy jednak dajemy się innym, wtedy jesteśmy gotowi i otwarci na dalsze przyjmowanie.

***

Ponieważ wybory Moderatora Generalnego odbędą się już jutro, więc podczas pracy w grupach oraz na plenum, członkowie Zebrania zastanawiali się i rozeznawali, jakie cechy powinny wyróżniać kandydata na nowego Moderatora Generalnego.

Wśród różnych odpowiedzi i oczekiwań padały następujące stwierdzenia, że powinna to być osoba:

– która jest w ciągłym kontakcie z Bogiem, kocha Jezusa oraz kocha Zgromadzenie,

– którą cechuje głęboka wiara,

– która jest otwarta, odpowiedzialna, nie bojąca się podejmować decyzji,

– która potrafi właściwie rozeznawać, również na modlitwie,

– która głęboko żyje naszą duchowością – jest „żywym kielichem”,

– która szanuje nasze duchowe dziedzictwo i potrafi je aktualizować w obecnych czasach,

– która w różnych podejmowanych decyzjach umie docenić i wziąć pod uwagę kulturowy kontekst każdej jednostki naszego Zgromadzenia,

– która zagwarantuje kontynuację i ciągłość rozpoczętych procesów w naszym Zgromadzeniu,

– która potrafi towarzyszyć i pomagać innym wyższym przełożonym – być „sługą sług Bożych”,

– która kocha wszystkich swoich współbraci misjonarzy i jest osobą godną zaufania…