Ks. Angelo Anthony CPPS – Wice-Moderator Generalny – I Radny Generalny

Urodził się 30.06.1959 r w Wapakoneta (Ohio), w USA. Wstąpił do Zgromadzenia w 1980 r., został definitywnie inkorporowany do Zgromadzenia 17.05.1988 r., święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1989 r. Przez wiele lat był proboszczem w par. św. Józefa w Dayton oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za powołania. W latach 1998-2010 pełnił funkcję Prowincjała Prowincji Cincinnati w USA, przez trzy kolejne kadencje.

 

II Radny Generalny

Ks. Augusto Menichelli CPPS – Prowincja Atlantic

ur. 12.07.1973; święcenia kapłańskie 20.10.2004

 

 

III Radny Generalny

Br. Juan Acuña CPPS – Prowincja Cincinnati

ur. 21.10.1973; inkorporacja definitywna 18.08.2012

 

 

IV Radny Generalny

Ks. Alois Schlachter CPPS – Prowincja Teutonica

ur. 26.04.1964; święcenia kapłańskie 29.06.1991

 

 

Od lewej stoją: Angelo Anthony CPPS (Wice-Moderator Generalny i I Radny); Alois Schlachter CPPS (IV Radny); Emanuele Lupi CPPS (Moderator Generalny); Augusto Menichelli CPPS (II Radny); Juan Acuña CPPS (III Radny)