Siódmego Dnia Bóg odpoczął. Podobnie uczestnicy Zebrania Generalnego CPPS w niedzielę mieli chwilę wytchnienia, którą wykorzystali na zwiedzanie Krakowa, po czym udali się do Zakopanego, gdzie od dziś rozpoczęli rekolekcje przed czwartkowymi i piątkowymi wyborami Generała i Jego Rady. W tych dniach szczególnie pamiętajmy o nich w modlitwie prosząc o wstawiennictwo św. Kaspra del Bufalo, św. Marii de Matias i Sługi Bożego Jana Merliniego.

Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź!
Obejmij nas i rozpal w swoim gorejącym sercu.

Skrusz to, co twarde – przemień nas.
Daj nam odwagę przyjmowania
do naszych otwartych serc
łaski Twojego planu.

Ożywiaj to, co wyschłe – pokrop nas.
Niech nasze życie stanie się tym współczującym kielichem,
który zaspokoi pragnienie sprawiedliwości.
Poślij nas, byśmy ogłaszali czas błogosławieństwa
i przyjmowali tych, którzy są daleko.

Ty, który jesteś ponad nami i w nas,
który nas uzdrawiasz i podtrzymujesz,
namaszczaj nas, byśmy wspólnie odkrywali
czym jest żarliwe oddanie się i głębokie zaangażowanie
oraz wybrali liderów,
którzy dadzą swój wkład i zatroszczą się o przyszłość Zgromadzenia.

Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź!
Uczyń nas nowym winem dla Kościoła i świata!

AMEN.