Wiadomości

610 of 50 items

Nowy Moderator Generalny CPPS!

by ks. Daniel

Ks. Emanuele Lupi CPPS został wybrany na nowego Moderatora Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Ks. Emanuele urodził się 05.02.1974 r w Albano, we Włoszech. Wstąpił do Zgromadzenia w roku 1985, rozpoczynając naukę w Niższym Seminarium Duchownym. W roku 1992 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 2001 r. Był […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – 11.09.2019

by ks. Daniel

W ostatniej konferencji ks. Benjamin mówił o trzecim aspekcie kielicha eucharystycznego, a mianowicie o tym, że kielich jest rozlewany. Zawartość kielicha jest rozdawana, a więc kielich staje się pusty. Ale staje się pusty po to, aby znowu być napełnionym. Kielich się napełnia, a później, poprzez rozdawanie się, znowu się staje pusty – otwarty, aby być […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – 9-10.2019

by ks. Daniel

Rozpoczęliśmy rekolekcje w Zakopanem, które mają nas przygotować i pomóc w wyborze nowej Rady Generalnej. Ks. Benjamin powiedział, że nasze rozeznawanie wspólnotowe ma się zacząć od rozeznawania osobistego, zatem, aby dokonać dobrych wyborów, każdy najpierw osobiście musi dobrze rozeznawać, a potem z całą wspólnotą. Rozeznawanie to powinno m.in. zawierać osobistą modlitwę oraz dialog z innymi. […]

Siódmy dzień Zebrania Generalnego CPPS

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Siódmego Dnia Bóg odpoczął. Podobnie uczestnicy Zebrania Generalnego CPPS w niedzielę mieli chwilę wytchnienia, którą wykorzystali na zwiedzanie Krakowa, po czym udali się do Zakopanego, gdzie od dziś rozpoczęli rekolekcje przed czwartkowymi i piątkowymi wyborami Generała i Jego Rady. W tych dniach szczególnie pamiętajmy o nich w modlitwie prosząc o wstawiennictwo św. Kaspra del Bufalo, […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – 6-7.09.2019

by ks. Daniel

W dwóch kolejnych dniach Zebrania rozpoczęliśmy dyskusję, zarówno plenarną, jak i w grupach, odnośnie planów na przyszłe 6 lat naszego Zgromadzenia. Pracowaliśmy nad roboczą wersją dokumentu, który mówił o „Podstawowych wartościach” (eng: „Core values”). Chodzi o wartości, które, jako Zgromadzenie, uznajemy za ważne dla nas i istotne na następne lata naszego życia i posługiwania, jako […]