Search results for 'Duchowosc’

17 of 31 items
Search

Cykl krótkich artykułów o duchowości Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

Wraz z nowym rokiem szkolnym i formacyjnym na naszych stronach sanktuaryjnych: www.sanktuarium.cpps.pl rozpoczynamy nowy cykl artykułów o duchowości Krwi Chrystusa, w dziale „Kropla duchowości Krwi Chrystusa”. Jest to tłumaczenie krótkich opracowań naszego misjonarza z Prowincji Włoskiej, wybitnego teologa naszej duchowości, ks. Tullio Veglianti, C.PP.S. z książeczki pt. „Il Sangue di Cristo – mese di luglio”. Każdy […]

7 stopni duchowości Krwi Chrystusa

by ks. Daniel

I. Poznawać Krew Chrystusa 1. Język Krwi Mówiąc o Krwi Chrystusa mamy zawsze na myśli samego Jezusa, drugą Osobę Boską, która przyjęła Ciało i Krew i stała się człowiekiem; Zbawiciela, który przelał Krew dla zbawienia świata; siedzącego po prawicy Ojca zmartwychwstałego Pana, który przyjdzie jako Sędzia na końcu świata. Krew Chrystusa stanowi jeden z najmocniejszych […]

Różne aspekty duchowości Krwi Chrystusa

Biblijny (oczyszczenie) Jedno z najwspanialszych stwierdzeń w Biblii brzmi: „I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/ ” (Hebr 9, 22). Bóg mówi: „życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem […]

Profil Misjonarza Krwi Chrystusa

Duchowość W centrum życia i posługi MISJONARZA CPPS znajduje się KREW CHRYSTUSA. Ten znak Bożej miłości określa (opisuje, wyjaśnia) sposób, w jaki MISJONARZE rozumieją: Królestwo Boże Siebie samych jako tych, którzy są wzywani i wysyłani Przesłanie i słowo, które głoszą To, co jest ich duchową motywacją To, w jaki sposób dzielą się życiem i misją […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – 16-17.09.2019

by ks. Daniel

Po ciekawie spędzonym weekendzie uczestnicy Zebrania zabrali się do intensywnej pracy. W ostatnich dwóch dniach skupiliśmy się na pracy nad dokumentem końcowym Zebrania Generalnego, który ma być przesłaniem na następne 6 lat dla całego naszego Zgromadzenia. Jest to kontynuacja pracy nad „podstawowymi wartościami” naszego Zgromadzenia, nad którymi już pracowaliśmy w pierwszym tygodniu Zebrania. Bardzo owocna […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – dni wolne…

by ks. Daniel

Ostatnie dwa dni drugiego tygodnia Zebrania Generalnego CPPS, choć nie było w nich obrad, były bardzo intensywne. W sobotę, wracając z Zakopanego, uczestnicy spotkania odwiedzili Wadowice i Auschwitz. Dla żyjących duchowością Krwi Chrystusa to miejsce przypomina jeszcze mocniej o wołaniu Krwi Pana Jezusa, która wzywa do odpowiedzi i do pojednania. W niedzielę Misjonarze uczestniczyli we […]

Refleksje z Zebrania Generalnego – 11.09.2019

by ks. Daniel

W ostatniej konferencji ks. Benjamin mówił o trzecim aspekcie kielicha eucharystycznego, a mianowicie o tym, że kielich jest rozlewany. Zawartość kielicha jest rozdawana, a więc kielich staje się pusty. Ale staje się pusty po to, aby znowu być napełnionym. Kielich się napełnia, a później, poprzez rozdawanie się, znowu się staje pusty – otwarty, aby być […]