Dodane przez ks. Marcin Pawlicki CPPS

610 of 34 items

Siódmy dzień Zebrania Generalnego CPPS

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Siódmego Dnia Bóg odpoczął. Podobnie uczestnicy Zebrania Generalnego CPPS w niedzielę mieli chwilę wytchnienia, którą wykorzystali na zwiedzanie Krakowa, po czym udali się do Zakopanego, gdzie od dziś rozpoczęli rekolekcje przed czwartkowymi i piątkowymi wyborami Generała i Jego Rady. W tych dniach szczególnie pamiętajmy o nich w modlitwie prosząc o wstawiennictwo św. Kaspra del Bufalo, […]

Czwarty i piąty dzień Zebrania Generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Czwarty i piąty dzień Zebrania Generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa były bardzo intensywne. Po podzieleniu się sytuacją i wyzwaniami naszej posługi w różnych częściach świata rozpoczęliśmy proces rozeznawania kierunków, w których będziemy chcieli iść w przyszłości. W przerwach między obradami i pracą w grupach językowych nasi współbracia udzielali wywiadów dzieląc się historią swego powołania i odpowiedzią […]

Drugi i trzeci dzień Zebrania Generalnego CPPS

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Drugi i trzeci dzień Zebrania Generalnego CPPS upłynął na wymianie doświadczeń i przekazaniu relacji z posługi Misjonarzy Krwi Chrystusa w różnych częściach świata. W drugim dniu spotkania odwiedził nas Abp Wacław Depo, który zażartował, że w Domu św. Kaspra zebrał się Sobór Watykański III. Kto wie; być może dla naszego Zgromadzenia to Zebranie będzie równie […]

Pierwszy dzień Walnego Zgromadzenia XXI Zebrania Generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Pierwszego dnia uczestnicy Walnego Zgromadzenia XXI Zebrania Generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa, w Domu św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie, zostali zapoznani z trzytygodniowym programem. Ks. Ben Berinti CPPS powiedział, że nadchodzące całe trzy tygodnie są prawdziwymi rekolekcjami, ponieważ będą refleksją nad słowem Boga i Bożego pragnienia dla nas w tym czasie. Na otwarcie spotkania uczestnicy […]