Brat Jerome Schulte, C.PP.S.

3 sierpnia 1937 r. – 9 czerwca 2024 r.

Brat Jerome Schulte, C.PP.S., lat 86, zmarł o godz. 18:40 w niedzielę 9 czerwca 2024 r. w ambulatorium w St. Charles Center, Carthagena, Ohio. Jego stan zdrowia pogarszał się.

Urodził się 3 sierpnia 1937 r. w Kalida, Ohio, jako syn Alphonse’a i Frances (Verhoff) Schulte. Wstąpił do Misjonarzy Krwi Chrystusa w 1951 r. w Brunnerdale, dawnym seminarium szkoły średniej Zgromadzenia w pobliżu Canton, Ohio. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1955 roku.

Po złożeniu profesji brat Jerome pracował na farmie w St. Charles Center, ówczesnym seminarium, oraz w nowicjacie St. Mary w Burkettsville w stanie Ohio. W 1962 roku został przydzielony do Brunnerdale, gdzie pracował na farmie. Był tam bardzo zaangażowany w ruch Cursillo. Pozostał w Brunnerdale aż do jego zamknięcia w 1988 roku, a następnie służył jako misjonarz w Peru.

Po powrocie z Peru brat Jerome został kapelanem szpitalnym, najpierw w Canton, a następnie w East Chicago, Ind. W 1998 r. został mianowany dyrektorem formacji początkowej i przebywał w parafii Krwi Chrystusa w Dayton z kandydatami przygotowującymi się do życia zakonnego. W latach 2009-2018 brat Jerome służył jako starszy współpracownik duszpasterski w kościele św. Jana Chrzciciela w Glandorf w stanie Ohio.

Przeprowadził się do St. Charles Center w 2018 roku i rozpoczął pełnoetatową posługę modlitewną. Był aktywnym i entuzjastycznym uczestnikiem wydarzeń wspólnotowych w St. Charles tak długo, jak pozwalało mu na to zdrowie.

Przeżyło go rodzeństwo i małżonkowie: Richard (Jane) Schulte, Bill (Pam) Schulte, Ron (Ruth) Schulte, Nick (Deb) Schulte, Carl (Nora) Schulte, John (Janet) Schulte, Ruth Hovest, Janet Hovest, Rita (Jim) Siebeneck i Ceil (Jim) Eickholt. Wraz z licznymi siostrzenicami, siostrzeńcami i wspaniałymi siostrzenicami i siostrzeńcami.

Jego śmierć poprzedzili szwagrowie Jim Hovest i Mel Hovest.

Brat Jerome był niezłomny, sumienny, łagodny i wierny temu, co kochał. Jego powołanie zrodziło się z życia rodzinnego na farmie; przez całe życie pozostawał blisko swoich rodziców, braci i sióstr.

Był oddany swoim współbraciom misjonarzom, zwłaszcza braciom zakonnym, którzy pracowali razem z nim na farmach Wspólnoty; misjonarzom i kandydatom w domu formacyjnym, dla których był oficjalnym mentorem i nieoficjalnym dziadkiem; Companions (świeckim współpracownikom misjonarzy) i parafianom w parafiach, w których posługiwał, których postrzegał jako współpielgrzymów, połączonych w drodze do Chrystusa.

Jakiekolwiek było jego zadanie w życiu wspólnotowym, przyjmował je z łaską i wypełniał najlepiej jak potrafił. Nigdy nie przestawał szukać sposobów służenia Bogu i ludowi Bożemu

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 14:00 w sobotę, 15 czerwca 2024 r. w St. Charles, pod przewodnictwem o. Angelo Anthony’ego, C.PP.S., który wygłosi homilię. Pochówek odbędzie się na cmentarzu komunalnym.

Godziny odwiedzin w St. Charles w sali St. Gaspar od 13:00 do 17:00 w piątek, 14 czerwca 2024 r. z nabożeństwem modlitewnym w kaplicy Wniebowzięcia o 19:00, a w sobotę od 10:00 do rozpoczęcia Mszy Świętej.

Pamiątkowe datki można składać na rzecz Misjonarzy Krwi Chrystusa, Prowincji Stanów Zjednoczonych.