Ojciec Święty Franciszek, w czwartek 23 maja 2024 r., upoważnił Dykasterię do Spraw Świętych do promulgowania dekretu dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Czcigodnego Sługi Bożego Giovanniego Merliniego, kapłana i misjonarza Krwi Chrystusa (Spoleto 28 sierpnia 1785 – Rzym 12 stycznia 1873).

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, zjednoczone ze Zgromadzeniem Czcicieli Krwi Chrystusa, wraz ze wszystkimi kościołami, w których Rodzina Krwi Chrystusa jest obecna we Włoszech i na całym świecie; w jedności z ruchami świeckimi inspirowanymi duchowością Krwi Chrystusa, „dziękujemy Bogu” za otrzymany dar, podczas gdy z modlitewnymi sercami dzielimy wspólne pragnienie, aby wkrótce odbyła się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Giovanniego Merliniego.

Z synowskim uczuciem i radością, w jedności, wyrażamy Ojcu Świętemu Franciszkowi uczucia głębokiej wdzięczności za ubogacenie Kościoła powszechnego nowym Błogosławionym, człowiekiem mądrości i rozeznania, pracownikiem pojednania i pokoju, misjonarzem miłosierdzia, świadkiem tajemnicy Krwi Chrystusa.

Niech Duch Święty sprawi, aby Lud Boży, krocząc drogą via sanguinis„Nowa i żywa droga, którą zainaugurował dla nas Chrystus”. mogą „trzymajmy się niezachwianie naszego wyznania, które daje nam nadzieję”. (por. Hebr. 10:20, 23).

Wpis za: https://www.cppsmissionaries.org/pl/giovanni-merlini-soon-to-be-beatified/

Angielski: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2024/05/23/240523b.html

Włoski: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/05/23/0429/00894.html

Hiszpański: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2024/05/23/230524c.html

 

Postulator Nicla Spezzati, tak mówi o ks. Janie:

Kim był ten kapłan i misjonarz, który przeżył trudne historyczne czasy w państwie kościelnym (1785. – 1873): od Republiki Rzymskiej po powstanie Zjednoczonych Włoch, napad napoleoński, upadek urzędu papieża, okupacja Rzymu, zjednoczenie Włoch?

ks. Jan Merlini zjednoczył w sobie przeciwieństwa w jedną niesamowitą syntezę. Człowiek z tysiącem talentów: wszechstronny i roztropny, kreatywny, dokładny, precyzyjny, o otwartym na szerokie horyzonty umyśle i sercu.

Człowiek krwi i ciała o tolerancyjnej i przyjaznej linii, zgodny ze swoimi zasadami, nieelastyczny w wymaganiach – bardziej w stosunku do siebie niż do innych, łagodny w zrozumieniu innych bardziej niż on sam.

Człowiek czysty, niechętny do kompromisu, zanurzony w modlitwie do punktu wyobcowania od rzeczywistości, ale tak wciągnięty w rzeczywistość, że zamienia wszystko w modlitwę.

Szanowany doradca papieża Piusa IX, a jednocześnie misjonarz wśród bandytów rzymskiej wioski, której był miłosiernym sąsiadem i rozjemcą. Człowiek z pasją wyrażania codziennej ludzkości, przekonany, że każdą słabość i kruchość można przekształcić w spotkaniu z Ewangelią Chrystusa.

ks. Jan Merlini spoczywa w Rzymie w kościele Crociferi, niedaleko Fontanny di Trevi, obok swojego ojca i nauczyciela – św. Kaspra del Bufalo. Wzywa nas dzisiaj do budowania porządku miłości, który rodzi się z zagmatwanych i szarych momentów życia codziennego.