Misjonarze Krwi Chrystusa i rodzina Mayor Aguiar, z ogromną wdzięcznością i dziękując Panu za powołanie do służby, zapraszają wszystkich na święcenia diakonatu BR. EDWIN ALBERTO MAYOR CPPS z rąk bp Rodolfo Valenzuela Núñez – Biskupa Diecezji Verapaz

Edwin Alberto urodził się 19 października 1995 r. w San Antonio Tolima w Kolumbii. Jest synem Flor Alba Mayor i Luisa Carlosa Aguiara oraz najmłodszym z trójki rodzeństwa.

Do Misjonarzy Krwi Chrystusa wstąpił 18 stycznia 2014 r. w Domu Centralnym (obecnie Centrum Pojednania) w Bogocie w Kolumbii. Studia filozoficzne ukończył na „Universidad Uniagustiniana”, a 9 września 2023 r. ukończył teologię na „Pontificia Universidad Javeriana”.

W styczniu 2027 r. spędził specjalny rok formacyjny w Brazylii. Inkorporacja tymczasowa odbyła się 14 lipca 2018 r., a inkorporacja definitywna do Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa miała miejsce 12 grudnia 2021 r. Jego działalność duszpasterska obejmuje misje wiejskie, promocję powołań, koordynację i doradztwo duszpasterskie w kilku parafiach Zgromadzenia, a także był doradcą duchowym w szpitalu św. Ignacego w Bogocie.