Wpisy oznaczone jako ”świadectwo”

1 Item

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

by ks. Marcin Pawlicki CPPS

Moje doświadczenie wiary, czyli spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym dokonało się, kiedy odwiedzałem chorych w hospicjum w Łabuńkach z posługą kapłańską. Do tej pory, pracując w wyjazdowym (domowym) hospicjum, nie miałem tak często do czynienia z umieraniem i śmiercią jak od chwili, kiedy otwarto oddział stacjonarny.