Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Rekolekcje dla rozeznania drogi życiowej

Zapraszamy kobiety i dziewczęta na rekolekcje dla rozeznania drogi życiowej, które prowadzą Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Terminy: 29.06 – 05.07.2018 – dla dziewcząt z gimnazjum i liceum 07-11.09.2018 – dla studentek i dziewcząt pracujących Miejsce: ul. Nędzy-Kubińca 126 34-511 KOŚCIELISKO – ZAKOPANE Dojazd: bus z dworca PKS do przystanku Wojdyłówka Kontakt: s. Tatiana Studentowa tel.: […]

Rekolekcje Lectio Divina (Bolesławiec Śl.)

Rekolekcje Lectio Divina Termin: 22-30 czerwca 2018 Miejsce: Centrum Duchowości Św. Marii De Mattias, Bolesławiec Śl. Czym są rekolekcje lectio divina? Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Celem lectio divina jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś 26 sierpnia 2018
  Konferencja wygłoszona podczas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na… Podobne wpisy: Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.) Sympozjum na Jasnej Górze „Krew […]
 • Program X Kasperiańskich Dni Młodych 16–19.08.2018 r. 12 sierpnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z programem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. WSTĘP WOLNY dla wszystkich na konferencje, świadectwa zaproszonych gości, nabożeństwa, msze św. koncert, teatr, zumbę, zabawy… Szczególnie polecamy pogrubione pozycje w programie. Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę… Podobne wpisy: Program IX Kasperiańskich Dni Młodych X Kasperiańskie Dni Młodych Światowe Dni Młodych w […]
 • O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa 8 sierpnia 2018
  Dagmara i Marcin, opowiadają o wartości zawierzenia życia swoich dzieci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzielamy indywidualnego błogosławieństwa relikwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy: Ja wiem kto uratował mnie oddając Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018)

RSS Informacje z Ożarowa

 • „Powielajmy ten plakat” 15 października 2018
  NASZA AKCJA! Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat” Jak wcześniej informowaliśmy dzisiejszej nocy nieznani sprawcy zniszczyli plakaty przedstawiające wrześniową okładkę „Gazety Polskiej” wyeksponowane na bilbordach „City […]
 • Czuwanie nocne i Odpust św. Kaspra w Ożarowie Ma. 20.10.2018 r. 11 października 2018
  Serdecznie Zapraszają Misjonarze Krwi Chrystusa ! Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10 . 2018 OŻARÓW MAZOWIECKI Rozgłaszaj, głoś i coraz bardziej rozkrzewiaj nabożeństwo do Boskiej Krwi, a będziesz miał w […]
 • Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 19-22.11.2018 r. 19 września 2018
  Drodzy Księża Dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich ! Jako odpowiedzialny za Wspólnotę Krwi Chrystusa w Polsce chciałbym zachęcić szczególnie Księży Opiekunów naszej Wspólnoty w parafiach w Polsce do udziału w dorocznych rekolekcjach. Jeśli to możliwe proszę […]

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Zamień kwiaty na pomoc chorym! 3 września 2018
  Hospicjum Santa Galla od lat oferuje bezpłatną, kompleksową opiekę nieuleczalnie chorym. Nasze działania to zasługa ludzi dobrej woli. W ostatnim czasie popularne staje się kwestowanie podczas uroczystości rodzinnych, takich jak śluby, pogrzeby. Coraz więcej osób decyduje się zamienić otrzymane kwiaty na wsparcie naszego hospicjum. Środki ze zbiórek przeznaczone są na bieżące potrzeby pacjentów. Jeśli są […]
 • Radość z pomagania - ciesz się z nami! 29 maja 2018 r. 25 maja 2018
  Poniżej publikujemy plakat - zaproszenie na wydarzenie Radość z pomagania - ciesz się z nami, które odbędzie się 29 maja 2018 r.

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Paź
21
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Paź 21@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie[...]
Lis
9
pt
2018
18:00 rekolekcje weekendowe (skupienie... @ Częstochowa
rekolekcje weekendowe (skupienie... @ Częstochowa
Lis 9@18:00 – Lis 11@10:00
rekolekcje weekendowe (skupienie) w Częstochowie DŚK @ Częstochowa
09–11.11.2018 – reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra) Roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18;00 Zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem o godz. ok.10:00
Lis
14
śr
2018
18:00 Rekolekcje dla Księży w Domu Mis...
Rekolekcje dla Księży w Domu Mis...
Lis 14@18:00 – Lis 17@14:00
Rekolekcje dla Księży w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. 19-22.11.2018 r.
Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Dusz­pa­ster­skich ! Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych reko­lek­cjach. Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie teź innych Kapła­nów, któ­rzy[...]
Lis
18
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lis 18@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie[...]
Gru
8
sob
2018
całodniowy 1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
Gru 8 całodniowy
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi Chrystusa
W koście­le San Nico­la in Car­ce­re (św. Miko­ła­ja) w Rzy­mie wysta­wio­na była na odda­wa­nie czci wier­nych reli­kwia Krwi Chry­stu­sa. Skła­da­ła się z kawał­ka płót­na nasiąk­nię­te­go Krwią, któ­ra według legen­dy wypły­nę­ła z prze­bi­te­go boku Jezu­sa na[...]
Lut
4
pon
2019
całodniowy sw. Marii De Mattias
sw. Marii De Mattias
Lut 4 całodniowy
sw. Marii De Mattias
Zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa  
Gru
8
nie
2019
całodniowy 1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
Gru 8 całodniowy
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi Chrystusa
W koście­le San Nico­la in Car­ce­re (św. Miko­ła­ja) w Rzy­mie wysta­wio­na była na odda­wa­nie czci wier­nych reli­kwia Krwi Chry­stu­sa. Skła­da­ła się z kawał­ka płót­na nasiąk­nię­te­go Krwią, któ­ra według legen­dy wypły­nę­ła z prze­bi­te­go boku Jezu­sa na[...]

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Spotkanie po pielgrzymkowe 12 października 2018
  Spotkanie po pielgrzymkowe 24.11.2018Kochani, zapraszamy Was serdecznie na spotkanie po pielgrzymkowe, które odbędzie się w sobotę 24.11.2018 r. Już dzisiaj Was informujemy aby każdy z Was mógł dojechać do Swarzewa. Będzie nam bardzo miło Was wszystkich zobaczyć i ugościć w progach naszego Domu Misyjnego. Rozpoczynamy o godzinie 10.00. Swarzewo, Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa. Do zobaczenia! Plan […]
 • Rekolekcje Maryjne "Uwierzyć Miłości" poprowadzi s. Barbara ze Wspólnoty Błogosławieństw 16-18.11.2018 r. 6 października 2018
  Moi drodzy!Miło nam zaprosić na kolejne już rekolekcje z siostrą Barbarą ze Wspólnoty Błogosławieństw. Siostra przez wiele lat posługiwała w swojej wspólnocie w Medjugorie. Od trzech lat dba o rozwój Wspólnoty Błogosławieństw w Polsce.Jeżeli chcesz odkryć miłość do Matki, przeżyć niesamowity czas,poczuć matczyną miłość to przyjedź. Te rekolekcje właśnie są dla Ciebie!Tematem tegorocznych rekolekcji będzie:UWIERZYĆ […]
 • Cuwanie całonocne 6 października 2018
  Misjonarze Krwi ChrystusaZapraszają na nocne czuwanie20/21 października 2018Dotyk KrwiŻyjemy w czasach, kiedy to Boska Krew musi oczyścić całą ziemie. Dusze przyjdźcie oczyścić się we Krwi Baranka!św. Kasper del BufaloPlan czuwania 20.00– Wprowadzenie ks. Mariusza w auli.21.00– Adoracja prowadzona przez ks. Mariusza21.30 – Adoracja prowadzona przez Dobrą Nowinę (różaniec)22.30 – Adoracja prowadzona przez Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa23.45- Przygotowanie do Eucharystii24.00 […]

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat” 15 października 2018
  NASZA AKCJA! Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat” Jak wcześniej informowaliśmy dzisiejszej nocy nieznani sprawcy zniszczyli plakaty przedstawiające wrześniową okładkę „Gazety Polskiej” wyeksponowane na bilbordach „City […]
 • Terminy w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. nie tylko dla WKC 10 października 2018
   Polecane rekolekcje i inne inicjatywy Misjonarzy (CPPS) w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.: 10 — 13. 01. 2019 r. – Kurs Hagiotetrapii (zaproszenie do udziału WKC); ;  19 — 22. 11. 2018r. – Rekolekcje Kapłańskie […]
 • IV MERLAP w Rzymie- prezentacja Wspólnoty Krwi Chrystusa 9 października 2018
  Relacja ze spotkania Melap IV 9–16.09.2018 Rzym        Kolejne IV-te spotkanie Merlap, czyli osób świeckich żyjących duchowością Krwi Chrystusa przy Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa odbyło się w Rzymie […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś 26 sierpnia 2018
  Konferencja wygłoszona podczas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na…
 • Program X Kasperiańskich Dni Młodych 10 sierpnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z programem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Zobacz…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Zmiana przełożonego od 1 marca 22 lutego 2018
  Bóg zapłać za przeżyte wśród was przezze mnie niespełna 4 lata.Wyjeżdżam do nowych zadań w Kotlinie Kłodzkiej.Funkcję Przełożonego Domu od 1 marca będzie pełnił ks. Dawid Adam Wróblewski CPPS.Pan Bóg Niech Jemu błogosławi w nowych obowiązkach.
 • Rekolekcje dla Narzeczonych 20 lutego 2018
  W tym roku są planowane następujące terminy:/wersja robocza/1. 10.III + 17.III + 21.IV2. 5.V + 12.V + 16.VI3. 2.VI + 9.VI + 21.VII4. 7.VII + 14.VII + 18.VIII5. 4.VIII + 11.VIII + 15.IX6. 6.X + 13.X + 17.XIZGŁOSZENIA I INFORMACJEPO 20:00 TEL. 514.811.434