Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (21 maja 2017 r.)

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   Temat: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.” (Por. Mt 5,13-14) Program: 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski) 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo. 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski 11:00 – Msza […]

Wybór nowego Prowincjała i Rady Prowincjalnej

Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 27 kwietnia 2017 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat. Nowym Prowincjałem został ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, wice prowincjałem (I radnym) został ks. Franciszek Grzywa CPPS; II radnym – ks. Ksawery Kujawa CPPS; III radnym – ks. Mariusz Szykuła CPPS; […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Odpust Krwi Chrystusa (2017 r.) 20 czerwca 2017
  Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Program 11.00 – Msza św. odpustowa, sprawowana przez J.E. ks. Abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego 12.30 – Poczęstunek, festyn rodzinny (do godz. 17.00), różne atrakcje… Podobne wpisy: Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.) Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa (2016 […]
 • Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa 4 czerwca 2017
  Pod krzyżem Chrystusa nawrócił się rzymski legionista – Longinus. Wziął odrobinę ziemi nasiąkniętej krwią Zbawiciela i przywiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę przechowywali później cesarze. W pewnym czasie podzielono ją na trzy części, a jedna z nich od 19… Podobne wpisy: Odpust Krwi Chrystusa Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa (2016 r.) „Żyć duchowością Krwi Chrystusa” […]
 • Kolejny krok w budowie Sanktuarium (maj 2017 r.) 18 maja 2017
  Przez ostatnie kilka tygodni, trwają prace nad wylaniem, zewnętrznych schodów do Sanktuarium Krwi Chrystusa. Zobacz zdjęcia… Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wkład w budowę. Podobne wpisy: Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium Wstawienie okien i inne drobne prace… (2012 r.)

RSS Informacje z Ożarowa

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Radość z pomagania 2017 1 czerwca 2017
  31 maja 2017 r. wspólnie z Gminą Łabunie zorganizowaliśmy imprezę rekreacyjną „Radość z pomagania 2017”. Przybyło blisko 500 dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z hospicjum, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Łabunie oraz Przewodniczący Rady Gminy. „Radość z pomagania” jest podsumowaniem akcji prowadzonych na rzecz Hospicjum Santa Galla: „Zbiórka nakrętek” oraz „Pola Nadziei”.
 • Pola Nadziei 2017 - kwesta 17 maja 2017
  W ramach kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei” przy kościołach parafialnych Św. Jerzego w Biłgoraju, Św. Michała Archanioła w Zamościu, Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, Św. Krzyża w Zamościu i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju po niedzielnych Mszach Świętych w kwietniu i maju br. odbyły kwesty na rzecz Hospicjum Santa Galla w […]

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Lip
18
wt
2017
16:00 Rekolekcje dla rodzin @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Rekolekcje dla rodzin @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Lip 18@16:00 – Lip 23@09:00
Rekolekcje dla rodzin @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Informacje o rekolekcjach rodzin (w skrócie): Treści: Tematy będą praktyczne – dotyczące życia rodzinnego i małżeńskiego. Szczegóły są jeszcze w przygotowaniu. Tematy będą oparte w głównej mierze na dziełach i odkryciach doradcy małżeńskiego Garego Chapmana,[...]
Sie
16
śr
2017
całodniowy Rekolekcje Lectio Divina — Boles... @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Rekolekcje Lectio Divina — Boles... @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Sie 16 – Sie 24 całodniowy
Rekolekcje Lectio Divina — Bolesławiec @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Reko­lek­cje LECTIO DIVINA są opar­te na modli­twie sło­wem Bożym. Ich celem jest dopro­wa­dze­nie uczest­ni­ka do oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­ry jest żywym Sło­wem Bożym. Podej­mu­jąc reko­lek­cyj­ną dro­gę uczest­nik sta­je się uczniem Jezu­sa, któ­ry w Nie­go[...]
Sie
17
czw
2017
16:00 IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sie 17@16:00 – Sie 20@13:00
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, w tym roku tematem jest: „Dwie całości ku jedności„. Termin: 17-20 sierpnia 2017 r. Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Zapisz się już dzisiaj na spotkanie młodych
Wrz
15
pt
2017
całodniowy Uzdrowienie ciała przez uzdrowie...
Uzdrowienie ciała przez uzdrowie...
Wrz 15 – Wrz 16 całodniowy
Przy­po­mnie­nie dzi­siej­sze­mu czło­wie­ko­wi, że posia­da duszę ducho­wą, w któ­rej szcze­gól­nie obec­ny jest Bóg. I spo­ty­ka­nie się z Tym wła­śnie Trój­je­dy­nym Bogiem może dopro­wa­dzić do uzdro­wie­nia czło­wie­ka. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje z  hagio­te­ra­pią WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA[...]

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Rekolekcje dla młodzieży 10 czerwca 2017
  Rekolekcje dla młodzieży 25-27.06.2017Poznaj potęgę miłości Maryi  „ Fatimskie Orędzie”Niedziela  25.0617.30 – Spotkanie ze swoim Panem w Eucharystii „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)18.30 – Kolacja (Coś nie coś i dla ciała)20.00 – Czas zapoznania się nie tylko z programem, ale i pomiędzy sobą !         -  Niespodzianka […]
 • Bez tytułu 10 czerwca 2017
  ŚWIĘTO DZIECI  27.06 – 1.07 . 2017Dzieci z Fatimy – Poznaj potęgę miłości Maryi         WITAMY SERDECZNIE W PROGACH NASZEGO DOMU MISYJNEGO                            Wtorek 27.06.2017.– DZIEŃ ZJAZDU I ZAPOZNANIA !!!16.00 – Zakwaterowanie w pokojach, zapoznanie się z programem rekolekcyjnym17.30 – Msza Święta na rozpoczęcie naszych wspólnych dni. Wyciągnięcie Flagi na masztodśpiewanie hymnu.18.30 – Kolacja , pomoc przy nakrywaniu i […]
 • Rekolekcje z o. Janem Pawłem 2 czerwca 2017
  Rekolekcje "Zawierzenie Maryi" z o. Janem Pawłem Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji  KonferencjaMsza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Morza Polskiego Adoracja Najświętszego SakramentuChwila dla Bliźniego Msza Święta na zakończenie rekolekcji Wspólny posiłekZawierzenie Maryi

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI 27 czerwca 2017
  DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści. […]
 • Św. Kasprze 27 czerwca 2017
  Św. Kasprze, trafiałeś do ludzkich serc, bo sam miałeś serce otwarta i nie odwracałeś się od nikogo, nawet od przestępców. Pomagaj nam kochać siebie i każdego człowieka. nie chcemy zważać […]
 • Tematy dla kandydatów 23 czerwca 2017
  Wstęp: Duchowość Krwi Chrystusa     Opr. Ks. Bogusław Witkowski CPPS -  Co to takiego? Krew Chrystusa – duchowość, charyzmat, wspólnota… (Opr. Czesława Nowak) TEMAT I: Rodzaje obecności Krwi Chrystusa […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 23 maja 2017
  Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, w tym roku tematem jest: „Dwie całości ku jedności„. Termin: 17-20 sierpnia 2017 r. Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Zapisz się już dzisiaj na spotkanie młodych
 • Kasperiańskie Dni Młodych 2016 16 sierpnia 2016
    Serdecznie zapraszamy na VIII Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się w dniach 18-21.08.2016 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania: temat: Konkretna dawka Miłosierdzia ter­min: 18-21.08.2015 miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Uroczystość Krwi Chrystusa 23 czerwca 2017
  1 lipca będziemy świętować Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.Serdecznie zapraszamy na Dróżki Krwi Chrystusa na godz. 17:30Eucharystię ok.  18.00.A następnie do wspólnej biesiady przy ognisku ....Tradycyjnie miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnemu nabożeństwu do Krwi Chrystusa i będziemy codziennie po mszy św.  modlili się Litanią, a w czwartki będziemy odprawiać Drogę Krwi Chrystusa modląc się Różańcem […]
 • Odpust Domu p.w. Ducha Świętego 3 czerwca 2017
  Jak co roku serdzecznie zapraszamy na odpust, który odbędzie się11 VI 2017 o godzinie 11.00Mszy Świętej Odpustowej w Parku przy Kaplicy Matki Bożejbedzie przewodniczył Dziekan z KrasnobroduKsiądz Prałat dr Eugeniusz DerdziukNabożeństwa czerwcowe w dni powszenie po mszy świętej,w niedziele po 11.00 / w odpust na zakończenie