Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa – Częstochowa

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r. Program odpustu 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS i Goście 10:45 – Śpiew Zaproszonego Zespołu przed Mszą Św. 11:00 – Msza święta, przewodniczy Ks. Moderator […]

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa Jasna Góra (2017)

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra                        9- 10.12.2017 r. Temat: „Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.   Plan  czuwania —  tematy i ramy  czasowe Od 19 — Spotkanie podregionów – uzgodnić miejsca, powiadomić młodzież o miejscu spotkania- sala o. Kordeckiego,  o 20,30 wszyscy muszą być w kaplicy.  21,00 – apel Jasnogórski […]

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Plan Triduum Paschalnego 2018 r. 25 marca 2018
  Wielki Czwartek 29 marca 17.00 – 18.00 – Spowiedź 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej po Mszy adoracja w ciemnicy do godz. 24.00 Wielki Piątek 30 marca  16.00 – 18.00 – Spowiedź 17.15 – Droga Krzyżowa 18.00 – Liturgia Wielkiego… Podobne wpisy: Plan Triduum Paschalnego 2017 r. Triduum Paschalne 2016 r. Plan rekolekcji parafialnych 16 […]
 • 24h dla Pana w Częstochowie (9–10 marca 2018) 7 marca 2018
  Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, który w Orędziu na Wielki Post 2018 r. zachęcał, „by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej”, archidiecezja częstochowska przyłącza się do światowej inicjatywy modlitewnej „24 godziny dla Pana”. W tym roku potrwa ona… Podobne wpisy: 3 marca 2018 — informacje dla pielgrzymów Plan rekolekcji parafialnych 16 – 19 […]
 • 3 marca 2018 — informacje dla pielgrzymów 1 marca 2018
  Drodzy Pielgrzymi! 3 marca 2018 r. błogosławieństwo relikwią Krwi Chrystusa będzie możliwe tylko w następujących godzinach: 8.00 — 11:30. oraz 13:45 — 15:30. W pozostałych godzinach w sanktuarium ma program grupa Apostolat „Złota Róża”. Przepraszamy za utrudnienia. Podobne wpisy: „Żyć duchowością Krwi Chrystusa” — rekolekcje wielkopostne 2017 Plan rekolekcji parafialnych 16 – 19 marca 2017 […]

RSS Informacje z Ożarowa

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Pola Nadziei 2018 14 marca 2018
  W ramach kampanii „Pola Nadziei 2018” 11 marca 2018 r. przy kościele parafialnym pw. Świętego Jerzego w Biłgoraju odbyła się kwesta na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. W kweście udział wzięli uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju, którzy wręczali ofiarodawcom własnoręcznie przygotowane kwiaty żonkili- międzynarodowy symbol nadziei.
 • Pola Nadziei 2017 w Hospicjum Santa Galla 5 października 2017
  4 paźdzernika 2017 r. odbyło się uroczyste sadzenie żonkili przed Hospicjum Santa Galla. Patronat honorowy nad XX edycją kampanii "Pola Nadziei" objął J.E.Ks. Bp Marian Rojek. Na uroczystość przybyło ponad 200 przedstawicieli szkół współpracujących z Hospicjum. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na "Pola Nadziei" serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu poniżej.

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Kwi
25
śr
2018
19:00 Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Kwi 25@19:00 – 22:00
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Wspól­no­ta Przy­mie­rza Wojow­ni­ków zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spo­tka­nie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Dro­gą Odważ­nych albo chciał­by na nią wejść. Dro­ga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Dro­gi Odważ­nych.[...]
Kwi
27
pt
2018
18:00 Rekolekcje Krajowe dla animatoró...
Rekolekcje Krajowe dla animatoró...
Kwi 27@18:00 – Kwi 30@11:00
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie
27–30.04.2018 r  w Swarzewie roz­po­czę­cie o godz. 18:00
Maj
1
wt
2018
15:00 Zebranie Krajowe w Swarzewie
Zebranie Krajowe w Swarzewie
Maj 1@15:00 – Maj 3@14:30
Zebranie Krajowe w Swarzewie
01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swarzewo
Maj
20
nie
2018
09:00 Odpust majowy w Sanktuarium Krwi...
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi...
Maj 20@09:00 – 16:00
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa
20.05. 2018 — odpust w Częstochowie.   roz­po­czę­cie o godz. 9:00 Dróż­ki Krwi Chrystusa Eucha­ry­stia Wspól­na radość z udzia­łu w festynie Nabo­żeń­stwo majowe Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sazakoń­cze­nie o godz.16:00 Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie
09:15 Odpust Maryjny w Sanktuarium Krw... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Odpust Maryjny w Sanktuarium Krw... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:15 – 15:00
Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa — Częstochowa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r. Program odpu­stu 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC 10:15 —[...]
Cze
8
pt
2018
18:00 Skupienie w Ożarowie
Skupienie w Ożarowie
Cze 8@18:00 – Cze 10@10:00
Skupienie w Ożarowie
Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla człon­ków WKC i nie tylko! 08–10.06.2018 r. roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00 kolacją zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok 10:00
18:00 Skupienie w Swarzewie
Skupienie w Swarzewie
Cze 8@18:00 – Cze 10@10:00
Skupienie w Swarzewie
08–10.06.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00 zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Rekolekcje z o. Janem Pawłem 7 kwietnia 2018
  Zapraszamy na rekolekcje z o. Janem Pawłem, które odbędą się w dn. 1 - 3.06.2018.W miesiącu czerwcu zapraszamy na rekolekcje zawierzenia, które poprowadzi ks. Maciej Bagdziński. Nie zamieszczamy planu rekolekcji, ponieważ Ci którzy już uczestniczyli w rekolekcjach prowadzonych przez tego kapłana, wiedzą iż są to rekolekcje przepełnione mocą Ducha Świętego. Plan jest tutaj zbędny. Sam Duch Święty […]
 • Msza ku czci Krwi Chrystusa 19 marca 2018
  Misjonarze Krwi Chrystusa Zapraszają naMsze Świętą ku czci Krwi Chrystusa21 kwietnia 2018Plan dnia:11.00 - Okazja do spowiedzi i rozmowy duchowej z kapłanem12.00 - Eucharystia13.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo indywidualne             Najświętszym Sakramentem lub relikwiarzem św Kaspra del Bufalo             z modlitwą o uzdrowieniePo zakończeniu wspólna Agapa przy kawie dzielmy się wiarą jak chlebem 
 • Rekolekcje WKC 18 marca 2018
  Doroczne Rekolekcje WKC w Swarzewie27 - 30 kwietnia 2018 r Duchowość ludzi świeckich  Plan Rekolekcji Animatorów WKC - 27-30.04.2018. (Dom św. Józefa Swarzewo)(Konferencje dr Dorota Dźwig UKSW Gdynia) Piątek 27.04.2018. (dzień przyjazdu)18.30– Kolacja 19.30– Konferencja I - wstępna: Duchowość ludzi świeckich - co to znaczy? Podróż                 do własnego wnętrza-poznać cel drogi20.30– Eucharystia( Ks. Bogusław CPPS) Sobota […]

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • 7. Wzory Życia 24 kwietnia 2018
  Wzory Życia Wspomnienie z Lourdes. Rozpoczynając analizę tematu o wzorach życia chciałbym zacząć nietypowo od pewnego wspomnienia z Lourdes. Kilka lat temu w drodze na spotkanie ŚDM w Madrycie wraz […]
 • Jednodniowe skupienie w Domu Rekolekcyjnym w Łabuńkach 21 kwietnia 2018
        21 kwietnia 2018 roku w Domu Rekolekcyjnym p.w. Świętego Ducha w Łabuńkach uczestniczyliśmy w jednodniowym skupieniu formacyjnym Wspólnoty Krwi Chrystusa Podregionu Zamojskiego. Programowi skupienia przewodniczył ks. Filip […]
 • Nawrócenie i pojednanie. 20 kwietnia 2018
  Nawrócenie i pojednanie. Gdybym miał wybrać jedno zdanie z Biblii, choć to oczywiście trudne zadanie bo całość Objawienia Bożego jest przebogatą i piękną historią, ba, nie tylko historią ale żywym […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • X Kasperiańskie Dni Młodych 21 kwietnia 2018
  Zapra­szamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktywnie wykorzystać kilka…
 • Program IX Kasperiańskich Dni Młodych 13 sierpnia 2017
  Zapraszamy do zapoznania się z programem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Czwartek…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Zmiana przełożonego od 1 marca 22 lutego 2018
  Bóg zapłać za przeżyte wśród was przezze mnie niespełna 4 lata.Wyjeżdżam do nowych zadań w Kotlinie Kłodzkiej.Funkcję Przełożonego Domu od 1 marca będzie pełnił ks. Dawid Adam Wróblewski CPPS.Pan Bóg Niech Jemu błogosławi w nowych obowiązkach.
 • Rekolekcje dla Narzeczonych 20 lutego 2018
  W tym roku są planowane następujące terminy:/wersja robocza/1. 10.III + 17.III + 21.IV2. 5.V + 12.V + 16.VI3. 2.VI + 9.VI + 21.VII4. 7.VII + 14.VII + 18.VIII5. 4.VIII + 11.VIII + 15.IX6. 6.X + 13.X + 17.XIZGŁOSZENIA I INFORMACJEPO 20:00 TEL. 514.811.434