Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa Jasna Góra (2017)

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra                        9- 10.12.2017 r. Temat: „Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.   Plan  czuwania —  tematy i ramy  czasowe Od 19 — Spotkanie podregionów – uzgodnić miejsca, powiadomić młodzież o miejscu spotkania- sala o. Kordeckiego,  o 20,30 wszyscy muszą być w kaplicy.  21,00 – apel Jasnogórski […]

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (21 maja 2017 r.)

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   Temat: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.” (Por. Mt 5,13-14) Program: 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski) 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo. 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski 11:00 – Msza […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018 20 lutego 2018
  Krew Zbawiciela przyczynia się do naszego uwolnienia od każdego grzechu oraz uzdrowienia każdej naszej rany duchowej i cielesnej. Zapraszamy na Mszę św. ku czci Krwi Chrystusa, adorację, uwielbienie Krwi Chrystusa, i indywidualne Błogosławieństwo relikwią Krwi Chrystusa. Termin: 22.02.2018, Sanktuarium Krwi… Podobne wpisy: Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018) Wielkipost 2018 r. — […]
 • Wielkipost 2018 r. — nabożeństwa 10 lutego 2018
  14 lutego — Środa Popielcowa, Msza św. o godz. 18.00 Droga Krzyżowa w każdy piątek, o godz. 18.00 Gorzkie Żale w każdą Niedzielę o godz. 17.30 Katechezy dla dorosłych, od 19 lutego 2018 r. w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19.00 Zachęcamy do… Podobne wpisy: Sympozjum na Jasnej Górze „Krew Chrystusa przynagla nas” Dotyk Krwi — Kurs Duchowości […]
 • Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018) 7 stycznia 2018
  Jeżeli chcesz doświadczyć działania Krwi Chrystusa, odkryć jej wartość w Twoim życiu i pozwolić jej się dotknąć – to znaczy, że te rekolekcje są właśnie dla ciebie. Mają one formę kursu ewangelizacyjnego, którego elementami będą konferencje, Eucharystia, wspólna modlitwa oraz… Podobne wpisy: Odpust Krwi Chrystusa Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa Odpust Krwi Chrystusa (2017 […]

RSS Informacje z Ożarowa

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Pola Nadziei 2017 w Hospicjum Santa Galla 5 października 2017
  4 paźdzernika 2017 r. odbyło się uroczyste sadzenie żonkili przed Hospicjum Santa Galla. Patronat honorowy nad XX edycją kampanii "Pola Nadziei" objął J.E.Ks. Bp Marian Rojek. Na uroczystość przybyło ponad 200 przedstawicieli szkół współpracujących z Hospicjum. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na "Pola Nadziei" serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu poniżej.
 • Radość z pomagania 2017 1 czerwca 2017
  31 maja 2017 r. wspólnie z Gminą Łabunie zorganizowaliśmy imprezę rekreacyjną „Radość z pomagania 2017”. Przybyło blisko 500 dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z hospicjum, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Łabunie oraz Przewodniczący Rady Gminy. „Radość z pomagania” jest podsumowaniem akcji prowadzonych na rzecz Hospicjum Santa Galla: „Zbiórka nakrętek” oraz „Pola Nadziei”.

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Lut
22
czw
2018
17:00 Adoracja i uwielbienie Krwi Chry... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Adoracja i uwielbienie Krwi Chry... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lut 22@17:00 – 19:00
Krew Zba­wi­cie­la przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cielesnej. Zapra­sza­my na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chry­stu­sa, i indy­wi­du­al­ne Bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa. Ter­min:[...]
Lut
28
śr
2018
19:00 Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lut 28@19:00 – 22:00
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Wspól­no­ta Przy­mie­rza Wojow­ni­ków zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spo­tka­nie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Dro­gą Odważ­nych albo chciał­by na nią wejść. Dro­ga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Dro­gi Odważ­nych.[...]
Mar
9
pt
2018
18:00 Skupienie w Ożarowie Maz.
Skupienie w Ożarowie Maz.
Mar 9@18:00 – Mar 11@10:00
Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC  Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC; 09–11.03.2018 r roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kolacją zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00
Mar
18
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 18@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Podobne wpisy Kontakt Jak powsta­ło sank­tu­arium? Dom piel­grzy­ma
Kwi
6
pt
2018
18:00 Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
06–08.04.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chętnych roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00 zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok. godz. 10:00 (Czę­sto­cho­wa, dom św. Wawrzyńca)
Kwi
13
pt
2018
18:00 Skupienie dla animatorów w Łabuń...
Skupienie dla animatorów w Łabuń...
Kwi 13@18:00 – Kwi 15@10:00
13 — 15. 04. 2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + parafialni) w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha
Kwi
20
pt
2018
18:00 Skupienie w Swarzewie
Skupienie w Swarzewie
Kwi 20@18:00 – Kwi 22@10:00
20–22.04.2018 — Zmiana terminu skupienia 06–08.04.2018 — Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych – Swarzewo roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00 zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Wielkopostne dni Skupienia 4 lutego 2018
  Misjonarzy Krwi Chrystusa zapraszają naWIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA23 – 25 lutego 2018 roku„Ci co zaufali Panu” Plan skupieniaPiątek 23.02.201817.30 - Droga Krzyżowa18.00- Msza Św.19.00 - Kolacja20.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu21.00- Apel JasnogórskiSobota 24.02.20187.00- Pobudka7.30- Godzinki8.00- Śniadanie9.00- Msza Święta10.00- Kawa10.30 - Konferencja12.00- Anioł Pański – Różaniec13.00- Obiad14.30- Adoracja Najświętszego Sakramentu            Koronka do Miłosierdzia Bożego            Prywatna Modlitwa16.00- Kawa16.30- Konferencja17.30- […]
 • Rekolekcje dla AA 4 lutego 2018
  MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA ORAZ „BOŻY CYGANIE” ZAPRASZAJĄ NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN2 - 4 MARCA 2018 R   Temat:Duchu Święty Przyjdź  (Mk 16,15)PIĄTEK15.00– WITAMY WAS – PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE18.00– MSZA ŚWIĘTA19.00– SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - „DOBRZE ŻE JESTEŚ”19.30- KOLACJA20.45- DROGA KRZYŻOWA23.00- CISZA NOCNA SOBOTA07.00– POBUDKA 07.30– MODLITWA PORANNA 08.00– ŚNIADANIE 09.30– KONFERENCJA I11.00– MITING OTWARTY AL.- […]
 • Odpust św. Józefa 3 lutego 2018
  ZaproszenieSerdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystości odpustowej św. Józefa obchodzonej w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza 17-go marca 2018 r.„Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców” św. Alfons Liguori PLAN Odpustu św. […]

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • Wielki Post 15 lutego 2018
  Prezentacja na Wielki Post z Ewangelią i św. Kasprem przygotowała Katarzyna Zaluza z Kędzierzyna-Koźle Wielki-Post-w-2018-roku- Wielki-Post-w-2018-roku-z-muzz    
 • 5. Pokora i posłuszeństwo 11 lutego 2018
  Pokora  i  posłuszeństwo Pokora  i  posłuszeństw  „On przejawia  moc ramienia  swego, rozprasza  ( ludzi ) pyszniących  się zamysłami  serc  swoich. Strąca  władców  z  tronu, a  wywyższa pokornych.”  (Łk. 1,  51,52 […]
 • 20 lecie (WKC) w Kluczborku 4 lutego 2018
  Uroczystość Jubileuszowa w Kluczborku 20 lecie Wspólnoty Krwi Chrystusa (WKC) w parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Trzeba przyznać, że uroczystość jubileuszowa byłą przygotowana w całej okazałości. Animatorzy parafialni Arkadiusz […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • Program IX Kasperiańskich Dni Młodych 13 sierpnia 2017
  Zapraszamy do zapoznania się z programem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Czwartek…
 • Trochę ważnych informacji 12 sierpnia 2017
  Kochani, IX Kasperiańskie Dni Młodych rozpoczną się w najbliższym tygodniu. Chcemy przypomnieć Wam kilka ważnych spraw. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą śpiwora, karimaty/materaca i namiotu. Przydatna może być też latarka. Jeśli chodzi o namioty – przypominamy: Panie śpią oddzielnie, Panowie…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Rekolekcje dla Narzeczonych 20 lutego 2018
  W tym roku są planowane następujące terminy:/wersja robocza/1. 10.III + 17.III + 21.IV2. 5.V + 12.V + 16.VI3. 2.VI + 9.VI + 21.VII4. 7.VII + 14.VII + 18.VIII5. 4.VIII + 11.VIII + 15.IX6. 6.X + 13.X + 17.XIZGŁOSZENIA I INFORMACJEPO 20:00 TEL. 514.811.434
 • Wielki Post 10 lutego 2018
  W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa - Msza Święta z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 17:00.Wraz z tym dniem rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu ma charakter chrzcielny i pokutny, dlatego w tym czasie modlimy się […]