Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Rekolekcje dla rozeznania drogi życiowej

Zapraszamy kobiety i dziewczęta na rekolekcje dla rozeznania drogi życiowej, które prowadzą Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Terminy: 29.06 – 05.07.2018 – dla dziewcząt z gimnazjum i liceum 07-11.09.2018 – dla studentek i dziewcząt pracujących Miejsce: ul. Nędzy-Kubińca 126 34-511 KOŚCIELISKO – ZAKOPANE Dojazd: bus z dworca PKS do przystanku Wojdyłówka Kontakt: s. Tatiana Studentowa tel.: […]

Rekolekcje Lectio Divina (Bolesławiec Śl.)

Rekolekcje Lectio Divina Termin: 22-30 czerwca 2018 Miejsce: Centrum Duchowości Św. Marii De Mattias, Bolesławiec Śl. Czym są rekolekcje lectio divina? Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Celem lectio divina jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś 26 sierpnia 2018
  Konferencja wygłoszona podczas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na… Podobne wpisy: Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.) Sympozjum na Jasnej Górze „Krew […]
 • Program X Kasperiańskich Dni Młodych 16–19.08.2018 r. 12 sierpnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z programem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. WSTĘP WOLNY dla wszystkich na konferencje, świadectwa zaproszonych gości, nabożeństwa, msze św. koncert, teatr, zumbę, zabawy… Szczególnie polecamy pogrubione pozycje w programie. Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę… Podobne wpisy: Program IX Kasperiańskich Dni Młodych X Kasperiańskie Dni Młodych Światowe Dni Młodych w […]
 • O mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa 8 sierpnia 2018
  Dagmara i Marcin, opowiadają o wartości zawierzenia życia swoich dzieci we Krwi Chrystusa. W Sanktuarium Krwi Chrystusa udzielamy indywidualnego błogosławieństwa relikwią Krwi Chrystusa. Podobne wpisy: Ja wiem kto uratował mnie oddając Krew Odpust Krwi Chrystusa (2018 r.) Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018)

RSS Informacje z Ożarowa

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Zamień kwiaty na pomoc chorym! 3 września 2018
  Hospicjum Santa Galla od lat oferuje bezpłatną, kompleksową opiekę nieuleczalnie chorym. Nasze działania to zasługa ludzi dobrej woli. W ostatnim czasie popularne staje się kwestowanie podczas uroczystości rodzinnych, takich jak śluby, pogrzeby. Coraz więcej osób decyduje się zamienić otrzymane kwiaty na wsparcie naszego hospicjum. Środki ze zbiórek przeznaczone są na bieżące potrzeby pacjentów. Jeśli są […]
 • Radość z pomagania - ciesz się z nami! 29 maja 2018 r. 25 maja 2018
  Poniżej publikujemy plakat - zaproszenie na wydarzenie Radość z pomagania - ciesz się z nami, które odbędzie się 29 maja 2018 r.

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Wrz
28
pt
2018
18:00 Rekolekcje w Ożarowie
Rekolekcje w Ożarowie
Wrz 28@18:00 – Wrz 30@10:00
Rekolekcje w Ożarowie
Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla człon­ków WKC i nie tyl­ko! 28–30.09.2018 r. roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00 kola­cją zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok 10:00
Paź
21
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Paź 21@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie[...]
Lis
9
pt
2018
18:00 rekolekcje weekendowe (skupienie... @ Częstochowa
rekolekcje weekendowe (skupienie... @ Częstochowa
Lis 9@18:00 – Lis 11@10:00
rekolekcje weekendowe (skupienie) w Częstochowie DŚK @ Częstochowa
09–11.11.2018 – reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra) Roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18;00 Zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem o godz. ok.10:00
Lis
14
śr
2018
18:00 Rekolekcje dla Księży w Domu Mis...
Rekolekcje dla Księży w Domu Mis...
Lis 14@18:00 – Lis 17@14:00
Rekolekcje dla Księży w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. 19-22.11.2018 r.
Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Dusz­pa­ster­skich ! Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych reko­lek­cjach. Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie teź innych Kapła­nów, któ­rzy[...]
Lis
18
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lis 18@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie[...]
Gru
8
sob
2018
całodniowy 1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi...
Gru 8 całodniowy
1808 r. — Założenie Bractwa Krwi Chrystusa
W koście­le San Nico­la in Car­ce­re (św. Miko­ła­ja) w Rzy­mie wysta­wio­na była na odda­wa­nie czci wier­nych reli­kwia Krwi Chry­stu­sa. Skła­da­ła się z kawał­ka płót­na nasiąk­nię­te­go Krwią, któ­ra według legen­dy wypły­nę­ła z prze­bi­te­go boku Jezu­sa na[...]
Lut
4
pon
2019
całodniowy sw. Marii De Mattias
sw. Marii De Mattias
Lut 4 całodniowy
sw. Marii De Mattias
Zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa  

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Kronika rekolekcji dla rodzin II Turnus 2018 16 września 2018
  Rekolekcje dla rodzin II Turnus 2018I dzień 24 lipcaII dzień 25 lipcaIII dzień 26 lipcaIV dzień 27 lipiecV dzień 28 lipcaZakończenie rekolekcji
 • Kronika rekolekcji dla rodzin I Turnus 16 września 2018
  Rekolekcje dla rodzin I TURNUSI dzień 17 lipca 2018Zapoznanie sięII dzień 18 lipca 2018 III dzień 19 lipca 2018IV dzień 20 lipca 2018 V dzień 21 lipca 2018  Zakończenie rekolekcji 22 lipca 2018
 • Kronika rekolekcji dla rodzin z Grodziska Mazowieckiego 2018 15 września 2018
  Rekolekcje dla rodzin z Grodziska Mazowieckiego 2018Pogodny wieczór z przedstawieniem się rodzinModlitwa i praca w grupachWyjazd nad morze RekreacjaOdnowienie ślubuMecz drużyny ojców z synamiGrill i zabawa ...i zakończenie

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • Nowy Zeszyt Formacyjny nr 4. jest już do nabycia 21 września 2018
  Nowy Zeszyt Formacyjny nr 4. jest już do nabycia (po 10 zł.) w każdym Domu Misyjnym.    —  z najnowszymi tematami formacyjnymi na rok 2018/19    — ze świadectwami,    — najnowszym […]
 • Dni skupienia 21–23.IX.2018 r na rozpoczęcie roku formacyjnego 21 września 2018
  Rozpoczęcie roku formacyjnego 2018–2019 w Domu św. Wawrzyńca na terenie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   cdn Refleksje z dni skupienia  od 21–23.IX.2018r   Temat  formacyjny roku 2018/2019 „ Udziel […]
 • Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r. 20 września 2018
  Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 19–22.11.2018 r. Słowo Życia: „Bo kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś 26 sierpnia 2018
  Konferencja wygłoszona podczas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na…
 • Program X Kasperiańskich Dni Młodych 10 sierpnia 2018
  Zapraszamy do zapoznania się z programem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Zobacz…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Zmiana przełożonego od 1 marca 22 lutego 2018
  Bóg zapłać za przeżyte wśród was przezze mnie niespełna 4 lata.Wyjeżdżam do nowych zadań w Kotlinie Kłodzkiej.Funkcję Przełożonego Domu od 1 marca będzie pełnił ks. Dawid Adam Wróblewski CPPS.Pan Bóg Niech Jemu błogosławi w nowych obowiązkach.
 • Rekolekcje dla Narzeczonych 20 lutego 2018
  W tym roku są planowane następujące terminy:/wersja robocza/1. 10.III + 17.III + 21.IV2. 5.V + 12.V + 16.VI3. 2.VI + 9.VI + 21.VII4. 7.VII + 14.VII + 18.VIII5. 4.VIII + 11.VIII + 15.IX6. 6.X + 13.X + 17.XIZGŁOSZENIA I INFORMACJEPO 20:00 TEL. 514.811.434