Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (21 maja 2017 r.)

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   Temat: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.” (Por. Mt 5,13-14) Program: 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski) 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo. 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski 11:00 – Msza […]

Wybór nowego Prowincjała i Rady Prowincjalnej

Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 27 kwietnia 2017 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat. Nowym Prowincjałem został ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, wice prowincjałem (I radnym) został ks. Franciszek Grzywa CPPS; II radnym – ks. Ksawery Kujawa CPPS; III radnym – ks. Mariusz Szykuła CPPS; […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Program IX Kasperiańskich Dni Młodych 13 sierpnia 2017
  Zapraszamy do zapoznania się z programem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników  … Podobne wpisy: Przepoczwarzenie (Wielki Post 2017) Światowe Dni Młodych w Sanktuarium Zapraszamy na IX Kasperiańskie […]
 • Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 9 sierpnia 2017
  Serdecznie zapra­szamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się od 17 do 20 sierp­nia 2017 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 30 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktywnie wykorzystać… Podobne wpisy: Program IX Kasperiańskich Dni Młodych Przepoczwarzenie (Wielki Post 2017) Odpust Matki i Królowej […]
 • Odpust Krwi Chrystusa (2017 r.) 20 czerwca 2017
  Zapraszamy na odpust Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Program 11.00 – Msza św. odpustowa, sprawowana przez J.E. ks. Abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego 12.30 – Poczęstunek, festyn rodzinny (do godz. 17.00), różne atrakcje… Podobne wpisy: Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.) Odpust Krwi Chrystusa Odpust Przenajdroższej […]

RSS Informacje z Ożarowa

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Radość z pomagania 2017 1 czerwca 2017
  31 maja 2017 r. wspólnie z Gminą Łabunie zorganizowaliśmy imprezę rekreacyjną „Radość z pomagania 2017”. Przybyło blisko 500 dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z hospicjum, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Łabunie oraz Przewodniczący Rady Gminy. „Radość z pomagania” jest podsumowaniem akcji prowadzonych na rzecz Hospicjum Santa Galla: „Zbiórka nakrętek” oraz „Pola Nadziei”.
 • Pola Nadziei 2017 - kwesta 17 maja 2017
  W ramach kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei” przy kościołach parafialnych Św. Jerzego w Biłgoraju, Św. Michała Archanioła w Zamościu, Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim, Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, Św. Krzyża w Zamościu i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju po niedzielnych Mszach Świętych w kwietniu i maju br. odbyły kwesty na rzecz Hospicjum Santa Galla w […]

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Sie
16
śr
2017
całodniowy Rekolekcje Lectio Divina — Boles... @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Rekolekcje Lectio Divina — Boles... @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Sie 16 – Sie 24 całodniowy
Rekolekcje Lectio Divina — Bolesławiec @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Reko­lek­cje LECTIO DIVINA są opar­te na modli­twie sło­wem Bożym. Ich celem jest dopro­wa­dze­nie uczest­ni­ka do oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­ry jest żywym Sło­wem Bożym. Podej­mu­jąc reko­lek­cyj­ną dro­gę uczest­nik sta­je się uczniem Jezu­sa, któ­ry w Nie­go[...]
Sie
17
czw
2017
16:00 IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sie 17@16:00 – Sie 20@13:00
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, w tym roku tematem jest: „Dwie całości ku jedności„. Najważniejsze informacje dot. spotkania: Termin: 17-20 sierpnia 2017 r. Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18[...]
Sie
27
nie
2017
18:00 Rekolekcje wakacyjne w Częstocho... @ Dom św. Kaspra
Rekolekcje wakacyjne w Częstocho... @ Dom św. Kaspra
Sie 27@18:00 – Sie 31@11:00
Rekolekcje wakacyjne w Częstochowie Dom św. Kaspra @ Dom św. Kaspra
27–31.08.2017 — reko­lek­cje waka­cyj­ne dla ani­ma­to­rów,  człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra) koszt Reko­lek­cji w ter­mi­nie 27–31.08.2017r.: pok. 1 oso­bo­wy + wyży­wie­nie (od kola­cji 27.08. do śnia­da­nia 31.08.)-325 zł pok. 2–3 oso­bo­wy +[...]
Wrz
15
pt
2017
całodniowy Uzdrowienie ciała przez uzdrowie...
Uzdrowienie ciała przez uzdrowie...
Wrz 15 – Wrz 16 całodniowy
Przy­po­mnie­nie dzi­siej­sze­mu czło­wie­ko­wi, że posia­da duszę ducho­wą, w któ­rej szcze­gól­nie obec­ny jest Bóg. I spo­ty­ka­nie się z Tym wła­śnie Trój­je­dy­nym Bogiem może dopro­wa­dzić do uzdro­wie­nia czło­wie­ka. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje z  hagio­te­ra­pią WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA[...]
Wrz
29
pt
2017
18:00 Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ Dom św. Kaspra
Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ Dom św. Kaspra
Wrz 29@18:00 – Paź 1@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie dla animatorów i wszystkich chętnych @ Dom św. Kaspra
29.09–01.10.2017 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra) Reko­lek­cje week­en­do­we: bez wzglę­du na rodzaj poko­ju : 105 zł. (noc­leg : 25 zł, śnia­da­nie i kola­cja- po 10 zł, obiad 15 zł) -od[...]
18:00 Skupienie dla animatorów oraz ws... @ Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Skupienie dla animatorów oraz ws... @ Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Wrz 29@18:00 – Paź 1@10:00
Skupienie dla animatorów oraz wszystkich chętnych – Swarzewo @ Dom Rekolekcyjny św. Józefa
29.09–01.10.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych – Swarzewo

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Rekolekcje dla rodzin - III TURNUS 4 sierpnia 2017
  Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą Swarzewo 04-09.08. 2017 r.Temat rekolekcji:Wiara jako najcenniejszy skarb(Jak przekazać wiarę dzieciom?)Słowo Życia: „ Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”. (Joz. 24,15) Piątek 04.08.17 r. Przyjazd.Temat: Po co rekolekcje?18.00 Kolacja19.00 Spotkanie integracyjne w auli dla wszystkich20.00 Eucharystia-aula21.15 Konferencja wstępna dla małżeństw (Ks. Bogusław cpps)– (dzieci w tym czasie przygotowują […]
 • Koronka do Krwi Chrystusa w intencji Prezydenta RP 2 sierpnia 2017
  Koronką do Krwi Chrystusa módlmy się w intencji Prezydenta RP - czy to w grupach stwarzając róże koronkowe, czy indywidualnie choćby jedną tajemnicą do Krwi Chrystusa. Prosimy o zgłaszanie gotowości do Ks. Bogusława: bogusław@odkupieni.pl lub do swoich animatorów, których prosi się o zgłoszenie na powyższy link. Pomysł napisania ikony św. Michała Archanioła i podarowania go […]
 • Rekolekcje rodzin w Swarzewie 25.07-30.07.2017 20 lipca 2017
  Misjonarze Krwi Chrystusaserdecznie zapraszają naRekolekcje dla RodzinTemat rekolekcji:„Rodzina w zamyśle Bożym”   W programie rekolekcji: codzienna Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, adoracja i modlitwa, doświadczenie wspólnoty, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość skorzystania z poradni rodzinnej, warsztaty kosmetyczne. Tematy konferencji:Czym jest RodzinaRola ojca w RodzinieRola matki w RodzinieCzystość sercaDoskonalenie się w miłości warunkiem szczęściaRekolekcje […]

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • Kim dla mnie jest Krew Chrystusa? 10 sierpnia 2017
  Przysłała Monika z Radomska. Grupa WKC i sympatycy z Radomska zapragnęli uczcić Krew Chrystusa, czczoną szczególnie w miesiącu lipcu. Zorganizowali wystawę obrazów o siedmiu przelaniach Krwi naszego Pana. Dzielili się doświadczeniami Słowa […]
 • Rekolekcje dla rodzin w Ożarowie Maz. 2017 18 lipca 2017
  Słowo Życia  i temat roku: „Idźcie… i głoście” Msza święta na rozpoczęcie rekolekcji od prawej: ks. Ksawery Kujawa CPPS i ks. Sebastian Pięta CPPS Kolacja Program wprowadzający w rekolekcje i […]
 • Lipiec miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa 3 lipca 2017
  W  parafii p.w.Ducha Św. i N. M. P. Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu Wspólnota Krwi Chrystusa naszej parafii 1 lipca 2017r uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. rozpoczynającej  chrześcijańską pobożność tradycyjnie poświęconej  w […]

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • Program IX Kasperiańskich Dni Młodych 13 sierpnia 2017
  Zapraszamy do zapoznania się z programem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Czwartek…
 • Trochę ważnych informacji 12 sierpnia 2017
  Kochani, IX Kasperiańskie Dni Młodych rozpoczną się w najbliższym tygodniu. Chcemy przypomnieć Wam kilka ważnych spraw. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą śpiwora, karimaty/materaca i namiotu. Przydatna może być też latarka. Jeśli chodzi o namioty – przypominamy: Panie śpią oddzielnie, Panowie…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Nawiedzenie Krzyża wielkopiątkowego św. Jana Pawła II 15 lipca 2017
  ZobaczPosłuchajŚroda 19 VI 2017 17:00 Powitanie Krzyża Papieskiego i Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego Uwielbienie Krzyża21:00 Apel Jasnogórski Różaniec Święty – tajemnice bolesne22:00 Msza św. w intencji powołańCzwartek 20 VII 2017 00:00-07:00 Adoracja jeśli zapiszą sie chętni09:00 Droga krzyżowa12:00 Anioł Pański Różaniec do Krwi Chrystusa i Litania15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Msza św. […]
 • Uroczystość Krwi Chrystusa 23 czerwca 2017
  1 lipca będziemy świętować Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.Serdecznie zapraszamy na Dróżki Krwi Chrystusa na godz. 17:30Eucharystię ok.  18.00.A następnie do wspólnej biesiady przy ognisku ....Tradycyjnie miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnemu nabożeństwu do Krwi Chrystusa i będziemy codziennie po mszy św.  modlili się Litanią, a w czwartki będziemy odprawiać Drogę Krwi Chrystusa modląc się Różańcem […]