Przychodzi taki moment w życiu kiedy z całego serca kandydat chce się ofiarować Bogu na służbę do końca swojego życia. Ta chwila jest poprzedzona długoletnim przygotowaniem i formacją, aby decyzja była dojrzała. Powiedzenie Bogu „Tak” jest odpowiedzią na usłyszane wezwanie. Jest to przylgnięcie do Boga Ojca z dziecięcą ufnością. To właśnie poprzez człowieka Bóg może dzisiaj kontynuować swoje dzieło pojednania. Do tego dzieła ze szczególną zaproszenie są misjonarze.

Dzisiejszy świat coraz bardziej potrzebuje obmycia w Krwi Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus pragnie abyśmy trwając w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, zanurzali w Jego Krwi wszystkich chorych, błądzących, zniewolonych, załamanych na duchu i pogrążonych w grzechach oraz wszelkiej nędzy…”

Dnia 30 września 2023 r. inkorporację definitywną złożył br. Jan Piotr Stankowski CPPS, podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.
Niech Św. Kasper del Bufalo wyprasza potrzebne łaski w gorliwości głoszenia Słowa Bożego i bycia świadkiem Jezusa Ukrzyżowanego.