Dziś, 14 października 2023 r., nasz seminarzysta kl. Jan Piotr Stankowski CPPS przyjął, w kościele seminaryjnym Księży Pallotynow w Ołtarzewie, świecenia diakonatu.
Cieszymy się z nowego diakona w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa i życzymy mu radości że służenia Bogu i ludziom