Dnia 21 czerwca 2021 na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, został wybrany nowy Prowincjał i Jego Rada na okres 4 lat

Prowincjałem został: Ks. Daniel Mokwa CPPS

Skład Rady Prowincjalnej:

  • I Radny (Wice prowincjał): Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
  • II Radny: Ks. Sebastian Pięta CPPS
  • III Radny: Ks. Bogusław Witkowski CPPS
  • IV Radny: Ks. Franciszek Grzywa CPPS

Nowemu Prowincjałowi i Jego Radzie życzymy potrzebnych darów Ducha Świętego i wstawiennictwa św. Kaspra del Bufalo.