Ostatnie dwa dni drugiego tygodnia Zebrania Generalnego CPPS, choć nie było w nich obrad, były bardzo intensywne. W sobotę, wracając z Zakopanego, uczestnicy spotkania odwiedzili Wadowice i Auschwitz. Dla żyjących duchowością Krwi Chrystusa to miejsce przypomina jeszcze mocniej o wołaniu Krwi Pana Jezusa, która wzywa do odpowiedzi i do pojednania.
W niedzielę Misjonarze uczestniczyli we Mszy Świętej w Sanktuarium Krwi Chrystusa. Po niej była okazja na zwiedzenie siedziby Wydawnictwa Pomoc i budującego się Kościoła. Nasi Współbracia udzielali także wywiadów dla TVP3. Relację z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w niedzielnym programie Agape.