Po ciekawie spędzonym weekendzie uczestnicy Zebrania zabrali się do intensywnej pracy. W ostatnich dwóch dniach skupiliśmy się na pracy nad dokumentem końcowym Zebrania Generalnego, który ma być przesłaniem na następne 6 lat dla całego naszego Zgromadzenia.

Jest to kontynuacja pracy nad „podstawowymi wartościami” naszego Zgromadzenia, nad którymi już pracowaliśmy w pierwszym tygodniu Zebrania. Bardzo owocna praca w grupach oraz na forum wniosła wiele nowych, istotnych spraw, które zostały ujęte w tym dokumencie. Ważne było to, że pod uwagę brane były nie tylko ogólne wnioski danej grupy, ale również konkretne propozycje poszczególnych osób, które znalazły odzwierciedlenie w treści tego dokumentu.

Ponadto jedna z popołudniowych sesji była poświęcona nowej Radzie Generalnej. Każdy z Radnych, jak również każdy z członków Zebrania mógł nie tylko wypowiedzieć się na temat swoich oczekiwań odnośnie nowego zarządu, ale również wyrazić swoje nadzieje oraz dać swoje propozycje na czas tej nowej kadencji. Podczas tej dyskusji padały ważne słowa, m.in. odnośnie życia wspólnotowego, naszej misji, duchowości. Podkreślano też ważność dostosowania naszego życia i misji do wyzwań i potrzeb współczesnego świata oraz naszego Zgromadzenia. Wiele miejsca poświęcono również kwestii powołań, komunikacji zarówno pomiędzy nami, jak i z tymi, którym posługujemy, korzystania z środków społecznej komunikacji, aby skuteczniej docierać do różnych osób, a szczególnie do młodych, itp.