Podczas ostatniej sesji członkowie Zebrania przyjęli (przez aklamację) dokument, który ma być przesłaniem Zebrania Generalnego dla całego Zgromadzenia. Następnie wszyscy mieli okazję spontanicznie podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, przeżyciami z tych trzech tygodni wspólnego przebywania w tej międzynarodowej i międzykulturowej wspólnocie.

Podczas tego dzielenia z ust uczestników Zebrania padało wiele pięknych i ciepłych słów odnośnie naszej Prowincji Polskiej, na temat przygotowania przez nas tego Zebrania, naszej gościnności, otwartości, zorganizowanych przez naszą Prowincję różnych wycieczek i zwiedzania ciekawych i ważnych miejsc w naszym kraju. Poprzez to wielu mogło lepiej poznać i zrozumieć naszą polską kulturę i historię. Ponadto doceniono pracę ks. Benjamina Berinti, który swoim podejściem do animowania naszych spotkań wprowadzał atmosferę sprzyjającą wspólnemu zaufaniu, otwieraniu się na siebie, pozytywnego podejścia do każdego z nas i do każdego wypowiedzianego przez nas słowa. Wielu uczestników dziękowało za codzienne Lectio Divina, które miało miejsce rano, na rozpoczęcie naszych sesji.

Przed oficjalnym zakończeniem Zebrania nowy Moderator Generalny podziękował wszystkim za uczestnictwo i wkład włożony w te spotkania oraz podziękował tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do tego, aby to Zebranie mogło się odbyć.

Na koniec naszego spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.