rekolekcje-powolaniowe-2017

 

Ter­miny reko­lek­cji powołaniowych:

  • 17-19.02.2017 r.
  • 19-21.05.2017 r.
  • 21-23.07.2017 r.
  • 20-22.10.2017 r.

Miej­sce:
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego
ul. Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rzezy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgłoszenia:

Duszpasterstwo powołaniowe
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
email: powolania@cpps.pl
tel. 667-883-929

Referent powołaniowy
ks Krzysztof Surowaniec CPPS