Na Zebraniu Prowincjalnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, dnia 27 kwietnia 2017 został wybrany nowy Prowincjał oraz Rada Prowincjalna na okres kolejnych 4 lat.

Nowym Prowincjałem został ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, wice prowincjałem (I radnym) został ks. Franciszek Grzywa CPPS; II radnym – ks. Ksawery Kujawa CPPS; III radnym – ks. Mariusz Szykuła CPPS; IV radnym – ks. Daniel Mokwa CPPS.

Nowo wybrany Prowincjał wraz z Radą Prowincjalną

Wspólne zdjęcie Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce, wraz z ks. Emmanuelem (wice generałem)