W każdą drugą sobotę miesiąca wyruszamy z Częstochowy, aby wejść na jeden ze szczytów należących do Korony Gór Polski. W drodze będziemy mieli okazję do rozmów, modlitwy i rozeznawania swoich małych i większych wyborów. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Częstochowy w piątek i zostania do niedzieli. W tym czasie proponujemy mini rekolekcje, a w niedzielę także udział w wolontariacie na rzecz bezdomnych.
Można też w sobotę dojechać do Częstochowy lub do miejsca docelowego, z którego będziemy wychodzili w góry.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 511 577 610

Przejdź do terminów Korony Gór Polski na 2023/2024 rok.

 

Terminy dla Korona Gór Polski.
12.11.2022 – zobacz zdjęcia ze szczytu Czupel
10.12.2022
14.01.2023
11.02.2023 – Śnieżnik
11.03.2023
15.04.2023
13.05.2023
10.06.2023

Wersja rozszerzona z mini-rekolekcjami od piątku do niedzieli w Częstochowie:
11-13.11.2022
09-11.12.2022
10-12.03.2023
14-16.03.2023
12-14.05.2023
09-11.06.2023

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rzezy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgłoszenia:

email: powolania@cpps.pl
511 577 610

Duszpasterz młodzieży i animator powołań
ks Damian Siwicki CPPS