„To Zmartwychwstały, który mówi nam z mocą, napełniającą nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją: Oto czynię wszystko nowe (Ap 21,5)” – Papież Franciszek, Evangeli Gaudium , 288
 
Błogosławiona Krew Jezusowa!
 
     Na Święta Wielkanocne życzę Wam obfitości Bożych łask. Niech Zmartwychwstały Pan sprawi, byśmy z mocą, zaufaniem i radością dzielili się Jego żywą Ewangelią – Dobrą Nowiną – ze wszystkimi, których Bóg daje nam spotkać na drodze życia.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i radosnego Alleluja! 
ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, prowincjał

pusty grób