Polska Prowincja Misjonarzy obejmuje również Delegaturę Chorwacką. 27 maja 2023 r. dwaj diakoni przyjęli sakrament kapłaństwa w stopniu prezbiteratu.
Bogu niech będą dzięki za dar nowych dwóch kapłanów: ks. Ivan Raljušić z Pleternicy i ks. Karlo (Mario) Petrovic z Borovo Naselje.