Pierwszego dnia uczestnicy Walnego Zgromadzenia XXI Zebrania Generalnego Misjonarzy Krwi Chrystusa, w Domu św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie, zostali zapoznani z trzytygodniowym programem. Ks. Ben Berinti CPPS powiedział, że nadchodzące całe trzy tygodnie są prawdziwymi rekolekcjami, ponieważ będą refleksją nad słowem Boga i Bożego pragnienia dla nas w tym czasie. Na otwarcie spotkania uczestnicy konsekrowali się wzajemnie przez błogosławieństwo umysłu, oczu, ust, uszów, serca i stóp. Zwieńczeniem tej celebracji była Eucharystia, na której Wice-Generał ks. Emanuele Lupi CPPS mówił o naszej wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Zgromadzenia.