Drugi i trzeci dzień Zebrania Generalnego CPPS upłynął na wymianie doświadczeń i przekazaniu relacji z posługi Misjonarzy Krwi Chrystusa w różnych częściach świata. W drugim dniu spotkania odwiedził nas Abp Wacław Depo, który zażartował, że w Domu św. Kaspra zebrał się Sobór Watykański III. Kto wie; być może dla naszego Zgromadzenia to Zebranie będzie równie ważne.