Drugi dzień Zebrania minął pod znakiem relacji i sprawozdań z poszczególnych jednostek Zgromadzenia. Relacje rozpoczęły się od sprawozdania Moderatora Generalnego.

To, co było widoczne podczas relacji Moderatora Generalnego, to że ks. William Nordenbrock mówił szczerze i jasno nie tylko o sukcesach i pozytywach w pracy Rady Generalnej, co udało im się dokonać, ale również o wszystkich problemach i trudnościach, jakie napotkali oraz o tym, co się im nie udało. Ks. William bardzo szczegółowo wymienił sprawy oraz wyzwania, które oni, jako dotychczasowa Rada, podjęli, a które czekają również nową Radę Generalną oraz zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji w tym, co dotychczas zostało zrobione i w tym, co jest wyzwaniem dla całego naszego Zgromadzenia i dla poszczególnych jednostek, a co czeka jeszcze na rozwiązanie podczas kadencji nowej Rady Generalnej.

W relacji Moderatora widać było jego dużą troskę zarówno o całe Zgromadzenie, jak i o poszczególne jego jednostki. Z relacji tej wynikało, jak dużą pracę wykonała cała Rada Generalna podczas swojej 6-letniej kadencji, szczególnie, że na czas tej kadencji przypadały takie ważne wydarzenia, jak przygotowanie i realizacja obchodów 200-setnej rocznicy Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa (2015 r.), międzynarodowe Sympozjum na temat Życia Wspólnotowego (2017 r.), międzynarodowe spotkanie dla świeckich stowarzyszonych – MERLAP (2018 r.).

Podczas kadencji obecnej Rady Generalnej zostały podjęte m.in. dwie ważne decyzje odnośnie reorganizacji niektórych jednostek naszego Zgromadzenia. Pierwsza z nich, to połączenie w jedną Prowincję wszystkich jednostek Ameryki Południowej i Łacińskiej, druga to połączenie dwóch Prowincji Ameryki Północnej: Prowincji Cincinnati i Kansas City w jedną wspólną Prowincję.