Ks. Emanuele Lupi CPPS został wybrany na nowego Moderatora Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Ks. Emanuele urodził się 05.02.1974 r w Albano, we Włoszech. Wstąpił do Zgromadzenia w roku 1985, rozpoczynając naukę w Niższym Seminarium Duchownym. W roku 1992 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 2001 r.

Był na misjach w Peru i Indiach, wykładał historię Kościoła w Morogoro, w Tanzanii. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe. Przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję Wice-Moderatora Generalnego w Radzie Generalnej.

Życzymy mu dużo sił i mądrości Bożej w tak odpowiedzialnym zadaniu.